Deltagare Few 9

Eva Kristiansson Few ledarskap.png

Eva Kristiansson

VD
Personalstiftelsen Postnord

Minna Arvidsson Few Ledarskap.png

Minna Arvidsson

CFO
Dina Försäkringar

Bibbi1.png

Madeleine Heiman

Rektor
Stockholms Stad

Sabina Wikgren Few ledarskap.png

Sabina Wikgren

Avdelningschef
Inspektionen för Vård och Omsorg

Malin Anglert Few ledarskap.png

Malin Anglert

VD
Swedma

Ulrika Skoghag Few ledarskap.png

Ulrika Skoghag

VD
Daily Sports

Camilla.png

Maria Björkman

Ekonomidirektör
Kalmar kommun


Mentorer Few 9

11.jpg

Dan Ohlsson

Överdirektör och stf Generaldirektör
FMV Försvarets Materielverk

3.jpg

Christel Tholse Willers

Konsult

10.jpg

Christel Wiman

Senior Management Advisor
Christel Wiman AB

7.jpg


Peter Tauberman

Nordic Financial Manager
CHG-MERIDIAN

5.jpg

Marianne Johansson-Hellström

HR-chef, Linnéuniversitetet

4.jpg

Meg Tivéus

Styrelseproffs
Chefer Few 9

1.jpg

Gunilla Hult Backlund

Generaldirektör
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

8.jpg

Gunilla Svensson

VD
Dina Försäkring AB

2.jpg

Marie Bratani Olsson

Styrelseordförande
SWEDMA - Swedish Data & Marketing Association

Annette Andersson

Kommundirektör
Kalmar kommun

6.jpg

Anna Widing-Niemelä

Gymnasiechef Område 1
Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen