Executive

Ett ledarprogram på 18 månader för dig som leder ledare.


Take the lead

Ett ledarprogram på 12 månader för dig som leder medarbetare.


Tune in to lead

Ett ledarprogram på 6 månader för dig som är ny som chef.


Few:are berättar

"Jag fick hjälp att hitta mig själv, att hitta fast mark under fötterna och att helt enkelt hitta sättet att leva livet igen – hela livet". Läs mer.

"Jag har stärkts i min tillit till min egen intuition och utvecklat min strategiska förmåga". Läs mer.

"Genom nätverket har jag skapat mig vänner för livet, affärsmöjligheter har öppnats upp och jag har även erhållit styrelse-uppdrag på tips från Trust".  Läs mer.


Rekrytering pågår till programmen


Personligt ledarskap

Lär dig tillvarata dina drivkrafter och uppnå din fulla potential. Genom att öka din handlingskraft får du större påverkan och blir fully alive!

Professionellt ledarskap

När du bottnar i dig själv kan du leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde och vara verkställig på den nivå som förväntas av dig.

Nätverk

Genom Few bygger du bestående nätverk. Med din utbildningsgrupp, mentor och alla kvinnor och män i alumninätverket.


 

Mentorskap i Few

 
 

Att vara mentor i Few är en unik möjlighet att följa och medverka till en annan människas utveckling. Du får möjlighet att spegla din egen ledarkompetens. Både erfarenhet och kunskap. Mentorerna utvecklas också som ledare och får träning på de färdigheter man redan besitter. Ett motto mentorerna i Few myntat är "när givandet ger". Eftersom mentorn och adepten inte är i beroendeförhållande till varandra kommer ni våga utmana olika situationer genom utbildningens olika faser.

För att vara mentor i Few ska du ha en gedigen erfarenhet av ledande befattningar med personal- och resultatansvar. Att lyssna, förstå och ställa frågor är de viktigaste verktygen. Men också att genomsyras av en djup övertygelse om att vara äkta, ärliga, öppna, tydliga och att skapa medvetenhet om sig själva. Det som är grundförutsättningen för personlig utveckling.

 

“Att en längre tid få vara delaktig i ett samtal där fokus ligger hos adepten känns inte bara stimulerande utan som ett privilegium.”

— Björn Velin, VD,
Lundbeck Japan K.K.
Mentor i Few

“När du bjuder in öppenhet, förtroende, insikt och medvetenhet i ditt ledarskap så har du fått många goda vänner på din personliga resa”

— Micael Györei,
CEO, Indevex AB
Mentor i Few


Hedersutmärkelse

För sjätte året i rad delade Trust ut hedersutmärkelsen Kvinnor Som Skapar Värde. Utmärkelsen går till en kvinna som deltagit i Few - For Executive Women - och har skapat stort värde för sig själv, sitt ledarskap och för sin organisation. Prisutdelningen skedde den 25 september 2018

Att skapa värde innebär för Few:

Att vara och agera enligt principen ”fully alive”, både i sitt ledarskap och för sig själv
Att själva leverera på sitt uppdrag och skapa resultat
Att skapa hållbarhet i sitt liv
Att med sitt ledarskap bygga framgångsrika medarbetare och
skapa förutsättningar för sitt team att uppnå resultat

2019 års hedersutmärkelse gick till Helene Hartman

“Helene lämnade tryggheten i det stora bolaget och bytte till spänning och utmaning i det lilla start up företaget. När modet är större än rädslan skapas värd.

Hon skapar värde i sin organisation genom sin förmåga att utveckla och motivera till prestation och leverans. Använder sin helikoptersyn för att göra inte bara rätt utan se till att göra rätt saker.

Med ett coachande ledarskap och en tydlig riktning skapar hon trygghet och förutsättningar för verksamheten och medarbetarna att växa.”

2018 års hedersutmärkelse gick till Sara Berger

2017 års utmärkelse gick till Ebba Fåhraeus

2017 delades även ett hedersomnämnande ut till Eva Vati

2016 års utmärkelse gick till Anette Sjölin

2015 års utmärkelse gick till Annette Borén

2014 års utmärkelse gick till Anna Älverstad
 


Fråga om Few

Har du någonting du funderar över? Eller vill du komma i kontakt med en alumni som kan berätta mer om Few?