FOR EXECUTIVE WOMEN

Stocksy_txp59a5d9cb4YE000_Original_133995.jpg
 

Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor till styrelser och ledande befattningar. Bygg inte din framtid på sådana löften. Satsa den hellre på en oskriven lag: att den bäst lämpade personen får jobbet. Och gör sen allt för att den personen ska vara du.

 

Few finns för att stötta dig på den professionella scenen.
Du har tre nivåer att välja på.

 

NÄR BÄSTE MAN ÄR EN KVINNA

 
Stocksy_txpddb7775aAiB000_Medium_135033.jpg

Personligt ledarskap
Lär dig tillvarata dina drivkrafter och uppnå din fulla potential.
 

Professionellt ledarskap
Leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde på den nivå som förväntas av dig.

Nätverk
Genom FEW bygger du ett starkt nätverk av både män och kvinnor, mentorer och adepter.

 

FEW är en resa i personlig utveckling. Du växer som ledare. Din viktiga roll i olika projekt kan underlättas med hjälp av din mentor och andra deltagare.

Det handlar främst om synligt växande. Att skapa strategier för att ta vara på det du har och utveckla det fullt ut. För en sak är klar: organisationer och styrelser kommer alltid att fokusera på att hitta de mest kapabla ledarna. Konstigt vore det annars. 

Vårt uppdrag är att se till att man inte missar de kompetenta kvinnorna. För ganska ofta är det så att bäste man är en kvinna!

 

FEW ÄR ATT FÖRÄDLA
DET MAN REDAN HAR

Stocksy_txp59a5d9cb4YE000_Original_129219.jpg

"Jag kan varmt rekommendera programmet, det har förändrat och förädlat mitt ledarskap" 
- Eva Vati, deltagare Few 2
 

"Jag rusar inte på lika blint utan är nu mer reflekterande och mer balanserad"
- Helene Hartman, deltagare Few 1
 

"Jag fick ett annat perspektiv på framgång och vad det kan betyda för mig"
- Åsa Ekenstierna, deltagare Few 6
 

"Alla erfarenheter, lärdomar, kunskaper och perspektiv jag hittills har fått i min karriär har varit som många fristående prickar som jag nu kunnat knyta ihop med hjälp av verktyg från FEW."
- Sara Berger, deltagare Few 7

Starka kvinnor är
handlingskraftiga ledare

Stocksy_txp59a5d9cb4YE000_Original_135035.jpg

FEW är ett program som gör dig medveten om din verkliga potential. Och hjälper dig att utveckla den i en framgångsrik karriär. Utgångspunkten är du. Genom att lära känna dig själv får du svar på en massa frågor. Och ser tydligare vad som kan förändras för att stärka ditt ledarskap. I programmen finns kvinnor i liknande situationer att utbyta erfarenheter med. Något som alltid utmynnar i bestående nätverk. 

Few finns för att stötta dig på den professionella scenen.
Du har tre nivåer att välja på.

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png
 

HEDERSUTMÄRKELSE


Varje år med start 2014 delar vi på Trust ut vår egen hedersutmärkelse! Utmärkelsen delas ut till en kvinna som skapat värde för sig själv, som ledare och för sin organisation. Basen för hedersutmärkelsen utgörs av de kvinnor som genomgått FEW.  

2017 års utmärkelse gick till Ebba Fåhraeus

2016 års utmärkelse gick till Anna Älverstad

2016 års hedersomnämnande gick till Eva Vati

2015 års utmärkelse gick till Annette Borén

2014 års utmärkelse gick till Annette Sjölin

 

@FOREXECUTIVEWOMEN I SOCIALA MEDIER