For Executive Women

for executive women ledarprogram för kvinnor.png

När bäste man är en kvinna

 

Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor till styrelser och ledande befattningar. Bygg inte din framtid på sådana löften. Satsa den hellre på en oskriven lag: att den bäst lämpade personen får jobbet. Och gör sen allt för att den personen ska vara du.

 
 
 

Few är att förädla
det man redan har

 
Few ledarutveckling i stockholm och malmö 2.jpg


Personligt ledarskap

Lär dig tillvarata dina drivkrafter och uppnå din fulla potential.
 


Professionellt ledarskap

Leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde på den nivå som förväntas av dig.


Nätverk

Genom Few bygger du ett starkt nätverk av både män och kvinnor, mentorer och adepter.

 
 
 
 

En resa i personlig
utveckling

few ledarutvecklingsprogram i  stockholm.jpg
 

Utgångspunkten är du

Few är program som gör dig medveten om din verkliga potential. Och hjälper dig att utveckla den i en framgångsrik karriär. Utgångspunkten är du. Genom att lära känna dig själv får du svar på en massa frågor. Och ser tydligare vad som kan förändras för att stärka ditt ledarskap. I programmen finns kvinnor i liknande situationer att utbyta erfarenheter med, något som alltid utmynnar i bestående nätverk.

 
 

Starka kvinnor är
handlingskraftiga
ledare

program för kvinnliga chefer stockholm malmö-min.jpg

Sagt om Few

"Jag kan varmt rekommendera programmet, det har förändrat och förädlat mitt ledarskap" 

- Eva Vati, Few 2
 

"Ett ledarprogram där du utvecklas som person och får möjlighet att se ditt värde på olika sätt”

- Gunilla Holmberg, Few 6
 

"Alla erfarenheter, lärdomar, kunskaper och perspektiv jag hittills har fått i min karriär har varit som många fristående prickar som jag nu kunnat knyta ihop med hjälp av verktyg från Few."

- Sara Berger, Few 7