EVA VATI

Head of Sustainability
& Global Public, eWork AB

eva vati for executive women-min.jpg

NUVARANDE BEFATTNINGAR

  • Head of Sustainability & Global Public, eWork AB 
  • Styrelseordförande, MEDEA
  • Styrelseledamot, Willo AB

FAMILJ

Jag bor med min man och bästa vän i Bjärred tillsammans med våra två lysande stjärnor - Tim 11 år och Sam 8 år.

FRITIDSINTRESSEN

Jag älskar att resa och upptäcka världen tillsammans med min familj! Vi gillar även sportaktiviteter av olika slag och spelar golf, tennis och boule tillsammans. Jag tycker också om att få utlopp för min kreativitet i form av att sy, dreja, måla mandalas och spela piano.
Jag älskar att utmana mig själv - både i yrkeslivet och privatlivet. Min mest minnesvärda utmaning och den bedrift jag också är mest stolt över - är New York Maraton som jag sprang 2013. För att hålla balansen till mig själv och leva enligt mitt motto - "Hel & Sann" praktiserar jag yoga och meditation sedan 20 år tillbaka. 

 
eva vati for executive women.jpeg

”Min uppväxt har präglats av starka familjeband och tydliga värderingar.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

BAKGRUND

Mina föräldrar är första generationen svenskar. De flyttade hit från Ungern några år innan jag föddes. Min uppväxt har präglats av starka familjeband och tydliga värderingar - vi är en arbetarfamilj som alltid har jobbat tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Redan som 13 åring började jag jobba med att dela ut reklam, sälja kvällsposten och senare som simtränare från det att jag var 17 år. Jag följde mina föräldrars fotspår och utbildade mig till ingenjör. Min färgstarka bakgrund har format mig till en modig kvinna med tydliga värderingar och öppet sinne för andra kulturer.

  • Min karriär började på Akzo Nobel som produktutvecklare av färg, men som kort därefter tog sin fart på PolyPeptide - ett läkemedelsföretag i Malmö, där jag gav sju av mina yrkesverksamma år. Det var en rolig tid med många fina minnen. Jag fick tidigt möjligheten att jobba som ledare och chef för produktionsdelen. Tiden på PolyPeptide formade mig till "den goda ledaren" och jag hade många duktiga chefer som förebilder, både män och kvinnor.

  • Efter min första föräldraledighet var jag redo att ta nästa steg och gav mig in i konsultbranschen. 2006 tog jag anställning på Epsilon, numera ÅF, som konsultchef. Under mina sex första år hann jag med att utveckla och bygga upp tre marknadsområden. Vi växte från 6 till 70 anställda under loppet av sex år.

  • Då Epsilon förvärvades av ÅF fick jag möjligheten att jobba som Regionchef för södra Sverige inom Produktutveckling och hade resultatansvar för 280 medarbetare. Min sista tid på ÅF rapporterade jag till Vice President Sustainability, Nyamko Sabuni där mitt arbete handlade om att utveckla en affärsidé kopplat till FNs nya hållbara utvecklingsmål och dess marknad. Under denna period fick jag återigen nya insikter och lärde mig hantera det politiska landskapet inom och utanför företaget.

  • Efter 10 år på Epsilon/ÅF har jag återigen valt att byta spår och utmana mig själv. Förutom mina tidigare erfarenheter från tillverkningsindustrin, produktutveckling, Life Science och konsultbranschen ligger min spets inom utveckling av nya affärsmöjligheter kopplat till klimatutmaningen, FNs utvecklingsmål och innovativa finansiella medel. Nu tar jag mina erfarenheter med mig in i eWork – ett mycket spännande företag som jag med glädje ser fram emot att börja jobba med.

 

”Att vara medveten om hur normen kan påverka företagskulturen har varit mycket värdefullt.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har Few betytt för dig?

Few öppnade mina ögon för normer och strukturer i företag som jag tidigare inte varit medveten om. Dock var det efter ett par år efter jag hade avslutat programmet, som jag upptäckte dessa. Ju högre upp i en organisation jag arbetade - desto färre av mångfalden såg jag och än tydligare att normen var vita, övre medelålders svenska män. Att då vara medveten om hur normen kan påverka företagskulturen har varit mycket värdefullt. Jag själv har alltid eftersträvat att nå så jämn mångfald som det är möjligt vid byggandet av team. På detta vis skapade jag starka dynamiska team.

Fews nätverk betyder mycket för mig även på ett personligt plan! Genom nätverket har jag skapat mig vänner för livet, affärsmöjligheter har öppnats upp och jag har även erhållit styrelseuppdrag på tips från Trust. Idag är jag mentor åt en av kvinnorna som just nu går programmet.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig?

Jag har haft många mentorer under åren. Både formella och informella. Mina mentorer har gett mig modet att anta utmaningar och tänja på mina gränser. Det viktigaste med mentorerna har varit att knyta starka, äkta band som har fått utvecklas under en längre tid – vilket gör att bägge parter har känt att det har varit givande.

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Utgångspunkten för programmet var jag själv. Genom att lära känna mig själv, se helheter och samband, fick jag svar på frågor och kunde tydligare se vad som behövde utvecklas hos mig för att stärka mitt ledarskap och mig som person.
Att det bara var kvinnor i programmet såg jag som en fördel eftersom vi hade liknande situation gällande ledarskapet och styrelsearbete och då kunde vi utbyta erfarenheter med varandra på ett friare sätt än om vi hade varit en mixad grupp. 

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren:
I ditt ledarskap?

Jag är lösningsorienterad, framåtriktad och skapar en tydlighet i organisationer och team. Energi och värdeskapande är två viktiga nyckelord for mig. Jag enar team kring en gemensam inriktning och agenda och leder och skapar värde genom andra. I botten ligger starka värderingar som jag lever efter.

För din organisation?

Under min tid som Produktionschef på Polypeptide 2000-2006 arbetade jag i huvudsak med förändringsarbete och effektivisering. Bland annat effektiviserade vi produktionen och tillverkningen genom uppskalning av processen, ökad automatisering och införde skiftarbete. 

På Epsilon utvecklade jag och byggde upp tre nya marknadsområden tillsammans med mitt team. Vi gick från att omsätta 6 MSEK till 70 MSEK med en snittmarginal på 15 % under loppet av 6 år. Tiden på Epsilon gav mig en helhetssyn för att styra en verksamhet. Från affärsutveckling, rekrytering, sälj till att bygga starka team med fokus på viktiga nyckeltal för verksamheten.

När Epsilon förvärvades av ÅF fick jag möjligheten att leda ett fantastiskt härligt team av konsulter inom Produktutveckling. Jag hade rollen som Regionchef för södra Sverige och därmed resultatansvar för 280 konsulter. Tillsammans med mitt team tog vi oss ur en rejäl marknadsdipp och gjorde en turnaround på ca 8 månader. Under perioden hann vi arbeta upp över 100 nya kunder och jobbade med att bygga kultur och tydliga värderingar inom teamet. Jag minns tiden på ÅF som tuff men mycket stimulerande och lärorik!

Från perioden 2009 till nu har jag arbetat som styrelseledamot i Willo AB. Ett spännande uppdrag där styrelsen tillsammans med företagsledningen har jobbat med strategin att ta Willo från ca 70 MSEK i omsättning till över 110 MSEK, med god lönsamhet. Genom offensiva och strategiska investeringar ligger Willo i teknikens framkant och är ett av världens ledande företag inom skärande bearbetning. 

2014 startade jag tillsammans med ett par skånska konsulter upp MEDEA, en nationell branschorganisation för medicintekniska konsulter. Huvudsyftet var att agera som motpart till Läkemedelsverket. I MEDEA hanteras breda frågor inom hela den regulatoriska värdekedjan, från utveckling och intellektuella rättigheter till produktion och marknad. Jag är idag styrelseordförande för MEDEA.

För dig själv?

Jag har utvecklats till en trygg ledare med tydliga värderingar. Min energi är hög och smittar av sig på andra, vilket sammantaget gör att jag har förmågan att forma starka, framåtriktade team. 
Ett framtida drömuppdrag skulle vara att utveckla och ta ett bolag med en riktigt bra produkt eller tjänst, från ”good to great”. I en roll som VD.

 

”Välj din chef, din strategi, ditt nätverk och följ dina inre värderingar”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

“If you can dream it you can achieve it”

Vad skulle det stå i din epilog?

Hennes kall i livet handlade om att skapa en bättre värld genom människor och teknisk innovation och ledstjärnan som hon följde var ”Hel och Sann”. Hon var en empatisk och modig ledare som levde efter sina inre värderingar. Hon gjorde verklig skillnad i människors liv och hade näsa för bra affärer.

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Jag skulle vilja omnämna min man Roger. Han är min sanna partner i livet. Vi är varandras jämlikar och delar samma grundvärderingar men vi är också varandras motsatser, vilket gör att vi balanserar upp varandra. Utan honom vid min sida hade jag inte varit där jag är idag. Jag skulle även vilja omnämna mina föräldrar som uppfostrade mig till att tro att allt är möjligt, bara man själv vill.

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Jag skulle vilja inspirera till verklig förändring, utmana och peppa unga kvinnor och unga män till att satsa och förverkliga sina drömmar och ambitioner. Att våga drömma och ha modet att utvecklas och upptäcka att det finns mer än en väg att komma dit man drömmer om.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

En kvinnas viktigaste karriärval är när hon bestämmer sig för om hon ska dela sitt liv med någon och vem denna någon är. Det är så viktigt att ha en jämlik partner – där ni båda ställer upp för varandra!
Oavsett om Du är man eller kvinna skulle jag råda Dig till följande; välj din chef, din strategi, ditt nätverk och följ dina inre värderingar! Det är Du som avgör din framtid. Du kan inte förändra andra. Bara dig själv och dina egna val. Vågar du inte där du är idag? Välj ett annat företag som utmanar dig att våga.