Vill du veta mer om programmet?

 

För dig som leder ledare

 

Du håller taktpinnen. Leder hela, eller viktiga delar av organisationen. Ditt agerande påverkar många. Ditt mål är att bli ännu säkrare i ditt agerande. En framstående ledare med trygg balans i tillvaron. I Few omges du av kvinnor i samma situation. Din erfarenhet blir deras. Och vice versa. Under 16 månaders tid får du nya perspektiv och samlar ny energi.

Executive programmet ger dig utbildning och kunskap om den verklighet som råder på högsta ledarnivån. Organisation, affärsmannaskap, maktstrukturer och styrelsearbete. Med kunskapen växer också förmågan att se dig själv i nya, krävande roller. Allt tillsammans med kvinnor med samma mål som du, men från olika organisationer och branscher. Dialogen utvecklas och perspektiven byts. Nätverket växer och blir en bestående tillgång. Längs hela resan har du en erfaren personlig mentor som uppmuntrar och utmanar.

Programmet sträcker sig över 16 månader. Det inleds med individuella insatser för att sedan gå över till gruppträffar i internatform. Det är ett kraftfullt program för ledare på exekutiv nivå som drivits av Trust under 12 års tid. Nästa program startar i Stockholm och Malmö i februari 2019.

 

Few:are berättar

"Jag fick hjälp att hitta mig själv, att hitta fast mark under fötterna och att helt enkelt hitta sättet att leva livet igen – hela livet". Läs mer.

""Jag har stärkts i min tillit till min egen intuition och utvecklat min strategiska förmåga". Läs mer.

"Genom nätverket har jag skapat mig vänner för livet, affärsmöjligheter har öppnats upp och jag har även erhållit styrelseuppdrag på tips från Trust".  Läs mer.


Personligt ledarskap

Lär dig tillvarata dina drivkrafter och uppnå din fulla potential. Genom att öka din handlingskraft får du större påverkan och blir fully alive!

Professionellt ledarskap

När du bottnar i dig själv kan du leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde och vara verkställig på den nivå som förväntas av dig.

Nätverk

Genom FEW når du ett nätverk bestående av över hundra kvinnor och män: din utbildningsgrupp, vår alumni och alla mentorer.


Har du vad som krävs?

Detta är programmet för dig som...

  • idag sitter i ledningsgrupp/leder ledare och har personal- och resultatansvar

  • är intresserad av framtida ledande befattningar och styrelsearbete

  • är intresserad av egen utveckling

  • har stöd av egna chefen

Syftet är att

  • Fler kvinnor rekryteras till högre chefsbefattningar och/eller styrelser

  • Utveckla ditt personliga ledarskap

  • Utveckla dina kunskaper och förmåga inom strategiskt och professionellt ledarskap

  • Utveckla dina kunskaper och förmåga att kunna ta ett styrelseuppdrag

  • Utveckla dina kunskaper och skapa medvetenhet om maktstrukturer i organisationer