ÅSA EKENSTIERNA

VERKSAMHETSSTRATEG, WÄSTBYGG

åsa ekenstierna for executive women-min.jpg

NUVARANDE BEFATTNING

Verksamhetsstrateg, Wästbygg Projektutveckling AB

FAMILJ

Sambo Per-Anders och våra barn Carl och Alma

FRITIDSINTRESSEN

Kreativt praktiskt arbete så som trädgårdsarbete, färg och form men även mat och smak. Utförs ömsom i ensamhet för reflektion och återhämtning och ömsom med vänner med samma syfte.

 
åsa ekenstierna mentorprogrammet few.jpg

”Jag fick också ett annat perspektiv på framgång och vad det kan betyda för mig.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Kort bakgrund

Genom åren har jag provat på att vara lärare på högstadiet, lagat mat på en kursgård och hunnit med ett flertal byggprojekt och olika roller inom byggbranschen. Sen 1997 har jag varit bosatt i Malmö.

Mitt intresse för människor men även min förmåga att se helhet och hur saker påverkar varandra har gjort att jag ständigt dras mot uppdrag som innebär utveckling och förbättring samtidigt som jag vill se människor växa och må bra. 

Karriär och viktiga vägskäl:

  • I bristen på mod och tron på min egen förmåga vågade jag inte söka in till arkitektlinjen utan valde att slå in på vägen som byggnadsingenjör. Vilket har gett mig möjligheten att få arbeta med såväl människor som med utveckling. Under min studietid började jag förstå att jag har en förmåga att se helhet och hur saker påverkar varandra. Men även att träna och utbilda andra. Veckan innan tentorna ägnade jag åt att förklara hur saker hängde ihop för mina kursare.

  • En ständigt hög ambition och med en utmaning i att våga välja, ifall jag nu skulle missa något, har gjort att en hel del av det som blivit av i livet har blivit det som blev för att jag inte valde… ibland i avsaknad av mod och ibland för att tiden runnit ut innan jag gjorde ett val.

  • Att skapa växtkraft, det är vad jag gör, genom min förmåga att förstå samband, möjligheter och påverkan för såväl människor som verksamheter. Jag tror att alla kan bli bra. Jag vill bidra till att människor i min närhet når sin fulla potential. Detsamma gäller för den verksamhet som jag verkar inom.     

  • Jag kom in i Skanska i samband med Öresundsbron. Förutom ett uppdrag på 1,5 år åt ett franskt företag, även det på Öresundsbron, så har jag arbetat för Skanska sedan 1997. Jag har hunnit med att arbeta i byggprojekt inom såväl anläggningsverksamhet som inom husproduktion. Jag har haft roller som arbetsledare, projektingenjör, byggservicechef men även hunnit med en controller-roll inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

  • Min drivkraft har alltid varit att se saker växa och förbättras, att nå sin fulla potential. Så under åren i produktion hittade jag också möjligheter att hoppa på uppdrag som internlärare och projektstöd. 2008 valde jag att gå in i en central roll och arbeta i olika projektledaruppdrag för utvecklingsprojekt. 

  • 2011 fick jag chansen att arbeta som Utvecklingschef för husverksamheten i Skanska Sverige. Det var ett mål jag hade närt några år. Här har jag fått arbeta med strategier, affärsplaner och att förverkliga dessa. Det har inneburit allt från att sätta förutsättningar för andra att kunna göra ett bra arbete till att själv leda olika utvecklingsuppdrag, och även en hel del lobbyarbete – att förankra och påverka beslut och riktningen dit vi ska.

 

”Jag skapar värde genom att skapa förutsättningar för andra att åstadkomma resultat.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har Few betytt för dig?

Var ska jag börja? Few kom in i precis rätt tid i mitt liv. Jag vet inte hur jag hade kommit ur den kris som jag gick igenom i livet vid det tillfället om jag inte fått möjligheten att gå Few. Jag fick hjälp att hitta mig själv, att hitta fast mark under fötterna och att helt enkelt hitta sättet att leva livet igen – hela livet. Jag har dessutom fått ett nätverk med enorm kompetens som jag har tillgång till när jag behöver få ett nytt perspektiv på tillvaron, eller på en utmaning i arbetet.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Min mentor bar mig genom Few tiden. Det är jag evigt tacksam för. Jag fick chansen att dryfta vardagslivets utmaningar i att vara en ambitiös yrkeskvinna samtidigt som familjen krävde mer än jag trodde jag klarade av. Jag fick också ett annat perspektiv på framgång och vad det kan betyda för mig. Min mentor är min förebild idag. En framgångsrik kvinna med hjärtat på rätt ställe och med hela livet i balans, i medgång och motgång.

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Det var något som växte fram. Min inställning tidigare var att jag inte ville gå något som kunde misstolkas som speciellt för kvinnor. Jag har nog formats av att alltid befinna mig i en manlig värld och har inte velat bli särbehandlad. Jag är så glad att jag ändrade mig.

Hur gärna vi än vill att arbetslivet, ja livet i övrigt också för den delen, ska vara jämställt och på lika villkor så ser verkligheten inte ut så. I den resa som jag själv behövde göra, men även som jag såg att övriga i kursen behövde, insåg jag att det inte hade kunnat göras i en grupp med båda könen. För att förstå mig själv, min roll och mina förutsättningar och på vilket sätt jag kan komma till min rätt så behövs ett samtalsklimat och en öppenhet som innebär att hela jag måste få komma fram. Att alla livets arenor hänger ihop och behöver fungera för att jag ska kunna lyckas.

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? I ditt ledarskap:

Jag skapar värde i mitt ledarskap genom att jag har en förmåga att skapa förutsättningar för andra att åstadkomma resultat. Genom att få en verksamhet som fungerar, ständigt förbättras och genom att få individer att tro på sig själva, leverera det som förväntas och att växa till att våga anta nya utmaningar.

Värdet för mig i det är att jag får en enorm energi och glädje i livet av att se saker eller människor växa och nå sin fulla potential. Och självklart att leda en verksamhet som växer och är framgångsrik, det ger ju även mig ett värde.

För din organisation?

Jag har alltid levererat på topp. Jag har fått ganska mycket gjort, vilket självklart skapat ett visst värde. Men det som jag tror har varit mest värdeskapande är min förmåga att se helheten och de möjligheter och hinder som finns. I det har jag även fått människor att växa och att sträcka sig mot sin potential. Att kunna skapa förutsättningar för att andra ska kunna leverera resultat i en stor organisation är inte självklart och det är heller inte alltid enkelt att se vad man själv åstadkommer.  Men med lite perspektiv på vad som hänt de senaste fem åren kan jag konstatera att vi gjort en stor förflyttning inom många områden, och jag har helt klart varit en del i den framgången.

För dig själv som person?

De senaste fem åren… har varit en berg- och dalbana. Men trots det kan jag se att jag skapat värde på många sätt.
Jag har under framförallt de sista två åren skapat ett helt nytt värde för mig själv – Att låta min ambition vila. Det har varit mitt ledord och har hjälpt mig att hitta balans i livet. Att se att jag duger som jag är och att jag är riktigt bra, på rätt mycket. Det har gjort att jag inte jagar prestation och att vara duktig, utan helt enkelt kan lita på mig själv och vad jag kan. Och helt plötsligt blir spelplanen en helt annan. I alla arenor i mitt liv. Det blir dessutom roligt att anta utmaningarna som dyker upp, i stort som smått. 

 

”Tro på dig själv, ha inte bråttom.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

Jag skulle vilja skriva många böcker. Det finns så mycket att tänka tillbaka på, att reflektera över. Att skapa växtkraft. Att inte välja är också ett val. Bli bäst på att vara du. Eller kanske Med lite vilja och skinn på näsan kommer man långt.

Vad skulle det stå i din epilog?

Med lite perspektiv på livet, så blev det rätt bra. Tänk om jag redan i tjugoårsåldern hade förstått att bara jag kan vara jag och att jag duger som jag är. Då hade jag nog inte haft så svårt att välja min väg och att lita på min förmåga. Jag kan nu se att jag med mina unika förmågor har åstadkommit en hel del. Jag har lyckats göra skillnad. En sak som jag började med i fyrtioårsåldern, var att ge konkret positiv feedback till personer i min omgivning, varje dag. Det kunde vara till en vän, en kollega eller till mina barn. De där stunderna när jag satt och funderade på vad jag skulle skriva, vilket jag oftast gjorde, har gett mig en enorm glädje och också en annan syn på mig själv. Att tänka på människors positiva egenskaper och enorma förmågor och att få utrycka det i skrift, det ger energi och skapar växtkraft, för så väl mig själv, min omgivning som för det företag som jag verkat i. Jag har skapat kraft att växa!

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

När jag 1997 på ett snabbt och enkelt sätt fick arbete på Öresundsbron som arbetsledare fick jag förmånen att arbeta tillsammans med Björn Zellén. En man med lång och gedigen erfarenhet från Skanska. Under vår tid tillsammans utmanade han mig på många områden, samtidigt som han visade sin tro på min förmåga. ”Åsa, Du ska bli Skanskas första kvinnliga VD” var något han sa vid ett tillfälle. För mig har det varit en tanke som fastnat i skräckblandad förtjusning. De orden har gett mig en tro på min förmåga, men realismen i påståendet har jag ständigt tvivlat på.

Magnus Persson som var min chef under några år då jag arbetade i Byggserviceverksamheten på Skanska. Han har en enorm förmåga att se potential i människor och att hitta rätt väg för att låta dem gå vidare till nya utmaningar. Så också för mig. Jag har dessutom haft förmånen att arbeta tillsammans med Magnus i många år och våra återkommande diskussioner och samtal har alltid gett mig ett större perspektiv, och en tro på mig själv.

Min nuvarande chef Jörgen Eriksson, som gjorde att jag fick gå FEW och som har kunnat ge mig det utrymme jag har behövt under de senaste åren. Han är också den som stärkt synen på mig själv mest av alla. Det märkliga är att det är små saker i hans sätt att involvera och prata om mig i samtal med andra som gör att jag förstår att han litar helt och fullt på mig och min förmåga. Det har fått mig att växa enormt och som gör att jag nu är redo för nya utmaningar.

På senare år finns det inte en utan en grupp av personer som gjort att jag valt den väg jag är inne på. Det som de gemensamt har gett mig är perspektiv på mig själv och mina förmågor. Att våga vara jag och att ta min plats. De personerna är alla kvinnor som jag mött i olika situationer i arbetet. Genom ärliga, djupa och underbara samtal har de stärkt mig och fått mig att förstå att jag är bra som jag är. Och att jag kan välja.

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Jag vill lyckas, jag vill duga, jag vill vara med

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

Jag lyckades, jag duger, jag var med. För så är det faktiskt. Sen vill jag åstadkomma lite till innan jag är klar, men jag är på god väg.

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Att livet är värt att leva. Att jag själv väljer mitt liv, för att inte välja är också ett val. Det är vardagen som gör livet och varje dag finns det något att glädjas åt. Se det positiva i din omgivning. Och framför allt – Du duger som du är.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Tro på dig själv, ha inte bråttom. Gör det du själv vill – inte det du tror att andra vill att du ska göra. Hitta ditt sätt att skapa värde, för dig själv, för din omgivning just där du vill göra skillnad. Du kan skapa värde!