GUNILLA HOLMBERG

Regionchef för den svenska betongverksamheten,
Skanska Industrial Solutions AB

gunilla holmberg chef ledarprogram few.jpg

NUVARANDE BEFATTNING

Regionchef för den svenska betongverksamheten, Skanska Industrial Solutions AB

FAMILJ

Gift med Roland sedan 1988, vi har två vuxna döttrar; Ebba och Klara.

FRITIDSINTRESSEN

Jag älskar att sjunga och är med i Hässleholms kyrkas Vocalensemble. För mig är sången mitt bästa uttrycksmedel, där kan jag på ett bra sätt uttrycka det jag känner. Jag hämtar kraft i vårt hus vid havet och när jag umgås med familj och vänner.

Few har gett mig mycket känslor och framförallt lite ordning på vad jag känner och vad som är viktigt för mig. Men också vad jag vill och var jag har mina rötter.

 
Gunilla Holmberg Skanska Chef.jpg

”Jag vill engagera människor och jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.”

 

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

BAKGRUND

Min nyfikenhet och vilja har drivit mig framåt och jag har alltid haft höga ambitioner att utveckla både mig själv och de verksamheter jag finns i. Jag ställer ofta frågan: Och vad lär vi oss av detta? Allt för att se om något kan bli bättre. 

Skanskas ambition att vara den ledande samhällsutvecklaren och en förebild inom svenskt näringsliv inspirerar mig i mitt arbete idag. Löftet om att bygga ett bättre samhälle och visionen om att skapa vinst med värde var viktiga anledningar till att jag ville bli en del av Skanska. För mig handlar det inte bara om vad vi gör utan även om hur vi gör det vi gör. I min roll som regionchef för den svenska betongverksamheten skapar jag lönsamhet och affärer som vilar i Skanskas värderingar. Region Betong är en ledande betongleverantör i Sverige och drivande inom hållbarhet och säkerhet.

Mitt yrkesliv har präglats av mitt stora samhällsintresse och min önskan att hela tiden lära nytt och utveckla verksamheter. Jag har arbetat både kommunalt och statligt och jag vet hur den offentliga verksamheten fungerar. I mitt arbete som VD för Hässleholm Miljö AB fick jag erfarenhet i att utveckla ett nytt bolag och leda i förändring. Bolaget arbetar med fjärrvärme och renhållning och syftar till att bidra till ett hållbart samhälle genom såväl samhällsnytta som affärsmässighet.

 

”Mitt ledarskap tar sin utgångspunkt i en värdegrund som baseras på alla människors lika värde.”

 

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har Few betytt för dig?

Jag beskriver min Few-resa bäst med en sång:

”Det är nu som livet är mitt
Jag har fått en stund här på jorden
Och min längtan har fört mig hit
Det jag saknat och det jag fått

Det är ändå vägen jag valt
min förtröstan långt bortom orden
Som har visat en liten bit
Av den himmel jag aldrig nått

Jag vill känna att jag lever
All den tid jag har
Ska jag leva som jag vill
Jag vill känna att jag lever
Veta att jag räcker till”

(Gabriellas sång i filmen ”Så som i himmelen”)

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig?

Hon har hjälpt mig att hålla stringensen och sortera mina tankar.

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Helt enkelt för att stärka kvinnor och kvinnans roll som ledare och förebild.

 

”Att bruka men inte förbruka - det är utgångspunkten för affärsmässigheten i ett hållbart samhälle.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste fem åren? I ditt ledarskap:

Utifrån min tro på människornas fulla kraft och en stor nyfikenhet skapar jag ett äkta engagemang. Jag bidrar till ett hållbart samhälle genom att som ledare vara visionär, modig och engagerad. Jag vill naturligtvis få med andra på den resan. Mitt ledarskap tar sin utgångspunkt i en värdegrund som baseras på alla människors lika värde. Att alla bidrar utifrån förmåga och ambitioner.

För din organisation:

”Att bruka men inte förbruka” är utgångspunkten för affärsmässigheten i ett hållbart samhälle. Jag är övertygad att den framtida lönsamma affären kommer ha sin grund i att arbetet vilar på en etisk värdegrund. Utgångspunkten i affärsmässigheten framöver kommer att fokusera på hur vi gör, inte bara på vad vi gör.

Min röda tråd har varit att leda mot ett hållbart samhälle, det gör jag även idag i allra högsta grad. Jag är med och leder betongindustrin mot ett fossilfritt byggande och min organisation mot Skanskas vision om att bli klimatneutrala år 2045. Genom att verka i en av de industrier som står för mest CO2 utsläpp i Sverige arbetar jag med att hitta lösningar på globala problem, där arbetet gör verklig skillnad.

För dig själv som person

Min förmåga att leda i förändring tar sin utgångspunkt i att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta ansvar, och att ha en stark tilltro till målet som vi ska uppnå. För mig är det naturligt att lyfta blicken mot framtida visioner och involvera andra i vägen framåt, att hela tiden lära nytt och förstå hur allt hänger ihop.  Mitt mål är att leva som jag lär mot ett hållbart samhälle; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du boken skulle heta?

”Takt, tal och tålamod”

Vad skulle det stå i din epilog?

Vilja förändring kräver mod.

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Min förra chef Hans-Inge Persson, han har alltid trott på mig och gett mig möjlighet att utvecklas på mitt sätt i en befintlig kontext. Han hade ett klokt uttryck inför utmaningar ”vad är det värsta som kan hända? Ja och hur farligt är det?” det ger perspektiv och en grogrund för att våga!

Mitt råd till unga kvinnor, samma som jag ger mina döttrar

  1. Våga
  2. Ta de möjligheter som kommer
  3. En sak i taget
  4. "Och vad lär vi oss av detta?"
  5. Vilja förändring kräver mod