ANNETTE MELANDER BERG
Näringslivsdirektör
Helsingborgs Stad

annette melander berg few ledarprogram deltare-min.jpg


NUVARANDE BEFATTNING

Näringslivsdirektör Helsingborgs Stad

FAMILJ

Sambo och två barn

FRITIDSINTRESSEN

Läsa, skriva, löpning, ridning, umgås med familj och vänner, resa

 
annette melander berg few ledarutveckling.png

"Few fick mig att mogna i mitt ledarskap."

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

BAKGRUND

  • Född i Skåne, uppvuxen i Dalarna. 2 yngre syskon.

  • Gymnasiet i Ängelholm

  • Internationella ekonomlinjen på Lunds Universitet med franska och marknadsföring som inriktning.

  • Utlandsstudier i Frankrike, inklusive examensarbetet.

 
  • Jag började som marknadsassistent, trainee och så småningom produktchef på Yves Rocher, vilket var en bra startpunkt då jag både fick användning för min franska och mina marknadsföringsstudier.

  • Jag har därefter jobbat med mediarådgivning och kampanjanalyser som Key Account/Projektledare på det som numera är Bisnode (då Direktmedia).

  • Fick mitt första chefsjobb 32 år gammal i ett typiskt tillväxtbolag mitt under IT-boomen – och kraschen (S Reg AB med varumärket Smart Safety, numera uppköpt av Falck). Jag var med och gjorde en klassisk turnaround, vilket gav mig många värdefulla erfarenheter, och en styrka i att veta vad som gör skillnad.

  • Har i sju år arbetat på Aller media, först som marknadschef och därefter som marknadsdirektör. Från mediabranschen har jag med mig erfarenhet av viktiga vägval kring digitala satsningar och förändrade affärsmodeller.

  • Förverkligade drömmen om att starta ett eget företag och drev Lightfinder AB, expertis inom ledarskap och marknadsföring. Lightfinder levererar struktur för startups och tillväxtföretag som skall nå ut med sina produkter och tjänster på marknaden. Jag brinner för att se affärsidéer förverkligas!

Annette har sedan sist skrivit ytterligare en bok, ”Växtkraft, värdeskapande verktyg för chefer och entreprenörer”, samt tagit plats i ett antal styrelser:

ledamot i Ängelholm/Helsingborg Flygplats AB

ledamot i Citysamverkan AB

ledamot i Campus Vänner (ideell förening)

ledamot i Moblrn AB

adjungerad i Invest in Skåne"

 

”Att få publicera min första roman var en härlig känsla.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har Few betytt för dig?

Few har byggt grunden för en stark nätverksgemenskap som jag har med min årskull Few 1, samt en bredare nätverksmöjlighet med övriga årskullar. Few fick mig också att mogna i mitt ledarskap, vilket har hjälpt mig att ta beslut om viktiga vägval när det har behövts.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Under perioden som jag jobbade med min mentor genomgick vi organisationsförändringar på mitt arbete. Med den erfarenhet som mentorn hade blev han ett bra bollplank och stöd genom processen.

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Det avgörande för mig var inte att det var ett program för bara kvinnor, men i efterhand är jag nöjd med att det blev så. Jag tror att det förtroende som byggts upp mellan deltagarna har blivit djupare än det skulle blivit med mixat deltagande. Det har också varit lättare att diskutera vissa typer av frågor, inte minst sådant som varför kvinnor fortfarande är underrepresenterade i ledande positioner.

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? I ditt ledarskap?

Ledarskap bygger på självinsikt, att kunna utnyttja starka sidor och jobba med och tona ner mindre starka sidor. Medvetenhet gör att du kan välja och jag har under de senaste fem åren kunnat göra medvetna val i mitt ledarskap. Det har gjort mig tryggare och mer fokuserad, vilket har lett till en bra balans mellan arbete och fritid, för jag har nästan alltid en klar bild av hur jag skall prioritera. Jag har också haft lättare för att känna mig trygg och grundad i svåra beslut och att stå upp för vad jag tycker är rätt, även när det har varit kontroversiellt.

För din organisation?

Jag har alltid levererat bra försäljning till de organisationer jag verkat i, men nu senast har det ju handlat både om mitt eget företag och om mina kunder. Lightfinder AB var i särklass det roligaste jag någonsin gjort yrkesmässigt och det skapade enorm energi och värde i mitt företag för jag sålde ju brain capacity! Att medverka till att bra affärsidéer möter rätt kunder och rätt marknader på rätt sätt!

För dig själv som person?

Jag har också prioriterat tid för egen utveckling och gick äntligen i mål nu i april med ett bokprojekt som jag har jobbat med de senaste 5 åren. Att få publicera min första roman var en härlig känsla och en bekräftelse på att man kan göra det man har bestämt sig för, bara man fokuserar och avsätter resurserna för det. Jag fick dessutom möjlighet att koppla mitt bokprojekt till Svenska FN-förbundets kampanj FLICKA, som bidrar till att stärka flickors rättigheter i världen. Varje såld bok bidrar med 50 kr till kampanjen.

 

”Man är aldrig färdig som människa.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

Haha, eftersom jag precis har skrivit klart en bok så känns det inte nära till hands! Framför allt inte en biografi, gillar fiction bättre. Men om jag skulle skriva en biografi så skulle den heta ”Sökaren” eller något liknande. För jag är en person som sällan slår mig till ro utan drivs av att utveckla mig själv, bidra till andras utveckling och att åstadkomma något som gör skillnad. Man är aldrig färdig som människa. Jag tror också att det sällan finns givna svar och är skeptisk till tvärsäkerhet, därav ”Sökaren”.

Vad skulle det stå i din epilog?

Att utvecklas och gå igenom förändringar är ibland plågsamt men nödvändigt, annars återstår bara avveckling. Alla kan bli bättre med träning, träna därför på allt du vill bli bättre på och sluta aldrig lära dig nya saker!

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Min sambo Stefan Berg, för hans tålamod och nära på villkorslösa stöd, uppmuntran och kärlek. Min fd. chef Carl Hegelund, för hans entreprenörsanda, vilja att göra affärer och för att han agerar som en sann mentor och vän. Mitt Few1-gäng – för äkta nätverkande, dvs. inte utbyte av visitkort utan utbyte av erfarenheter, stöd och uppmuntran i vått som i torrt.

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Min uppväxt i Dalarna och hur det har präglat mig.

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

Sökaren, för det är vad resten av livet kommer att handla om. Fortsätta utvecklas och bidra till positiv utveckling av det som jag tror är rätt.

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Att man har ansvar för sitt liv och vart man vill att det skall ta vägen. Och att i nästan alla situationer har man ett val. Medvetenhet om att man har val är en insikt som jag vill att alla som läser min biografi skall ta med sig.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Fokusera på det som är roligt och ger energi, gör det som du trivs med men utmana dig själv inom det området hela tiden. Försök omge dig med människor som ger energi. Tänk på vilken företagskultur och vilken typ av chef som du tror kan matcha dina värderingar och sök dig medvetet dit och ifrån om det behövs.