HELENA RUNE
Programme- and Project Manager,
Capgemini Sverige

helena rune few-min.jpg

"I min värld finns det väldigt många duktiga människor. Det roligaste för mig som ledare är att kunna lyfta dem ytterligare. Därför är jag mån om att vara lyhörd, se deras behov och få alla att trivas. Och för att skapa en uppåtgående spiral hjälper det att ha båda fötterna på jorden."

NUVARANDE BEFATTNING

Programme- and Project Manager

FAMILJ 

Gift med Håkan som är personalchef inom livsmedelsindustrin. Vi har två barn, Johan 14 år och Ulrika 17 år.

BOR

Hofterup mellan  Malmö och Helsingborg.

FRITIDSINTRESSEN

Familj, träna, trädgård.

 
Helena Rune Few For Executive Women

”Jag har fått en större trygghet som ledare, större tro på mig själv i ledarrollen.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

KORT BAKGRUND

  • Utbildad civilekonom.

  • Fick arbete som ekonom på MAS efter utbildningen.

  • Har över 20 års erfarenhet som projektledare inom IT-branschen, där min specialité är stora och komplexa projekt och program.

  • Har vid ett flertal tillfällen fått ta över havererade projekt och lett dessa i mål.

“Ett viktigt vägskäl för mig var när jag valde att gå in i en chefsroll och för en stund släppa projektledarskapet. Jag är så djupt rotad som både projektledare och konsult men det är alltid bra att byta perspektiv.”

— Helena Rune

 

“Det är givande att få ventilera problem med kvinnor som ofta är i samma situation.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har FEW betytt för dig?

En möjlighet att ytterligare stärka mitt personliga ledarskap och göra mig till en bättre ledare för mina medarbetare, kollegor och kunder. Jag har lärt mig att fråga och lyssna innan jag kommer med svar, att på ett bättre sätt nyttja potentialen i mina kollegor.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Min mentor har gett mig perspektiv – att kunna se saker från olika vinklar och har kommit med bra och konkreta tips och coachat mig i beslut.

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Kvinnor brottas ofta med samma problem, framförallt i mansdominerade branscher och företag. Det är givande att få ventilera problem men också möjligheter med andra kvinnor som ofta är i samma situation.

 

”Jag har lärt mig att på ett bättre sätt nyttja potentialen i mina kollegor.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren?  - I ditt ledarskap:

Jag har fått en större trygghet som ledare, större tro på mig själv i ledarrollen

Och för din organisation?

Jag har bidragit till fler lyckade affärer, projekt, rekryteringar och kompetenta medarbetare.

Och slutligen - för dig själv som person?

Jag har bidragit till en bättre självkänsla

Har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Det är viktigt att ha en bra chef, en chef som tror på dig och vill satsa på dig och ge just dig möjligheter att utvecklas. Tro på dig själv och låt dig inte förminskas av andra.