JOHANNA RUBENDAHL
Bankchef,
Swedbank Lomma

johanna rubendahl few-min.jpg

NUVARANDE BEFATTNING

Bankchef Swedbank Lomma

FAMILJ 

Gift med Joakim, en dotter på 13 år.

FRITIDSINTRESSEN

Golf, klättring, skidåkning, konst.

 
Johanna Rubendahl Few For Executive Women

”Jag har fått bekräftelse på att mitt sätt att leda fungerar i en kundnära organisation.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

KORT BAKGRUND

Rötter i Norrland, men uppvuxen i Malmö med mor och bror. Jag har i huvudsak arbetat i försäkringsbolag och banker.  De första åren som jurist och sedan 9 år tillbaka i olika chefsroller. Parallellt har jag engagerat mig i businessnätverk och suttit i styrelser både i ideella föreningar och i bolagsstyrelser. För mig har utmaningen styrt valet av uppdrag och möjligheten att utvecklas i valet av arbetsgivare.
Ett vägskäl för mig är när jag efter att ha arbetat i olika specialistroller fick förtroendet från VD att bli regionchef i Sparbanken Gripen Helsingborg, trots att det var mitt första chefsuppdrag. Då insåg jag att jag inte använde min kapacitet fullt ut och att vi alla behöver någon på vägen som tror på oss och som kan hjälpa oss framåt.

 

“Var generös med att hjälpa medarbetare utvecklas.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har FEW betytt för dig?

FEW har gett mig en djupare förståelse av mig själv och ledarskap. Det gav mig insikter om mina ”triggers” och hur de påverkar mig och min omgivning. Har även fått nya goda vänner.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Min mentor har lärt mig släppa detaljer och sådant jag inte kan påverka.

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Kvinnliga ledare möter samma slags problem i sitt ledarskap som män, men får även ofta brottas med förlegad syn på kvinnors kompetens och förmåga. Vi har kunnat jämföra erfarenheter och sätt att bemöta situationer och problem.

 

”Allt man gör i livet kan göras med ett leende på läpparna.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? I ditt ledarskap:

Lärt mig stanna upp reflektera. Reflekterar ständigt över vad jag kunde gjort bättre för att skapa eller bibehålla en god balans mellan kundnöjdhet, personalnöjdhet och ledningens förväntningar på resultat- och måluppfyllelse. Lärt mig släppa det som jag inte kan påverka.

För din organisation?

Genom att ständigt söka förbättringar, genom envishet, drivkraft och empati har jag genomfört stora förändringar i arbetssätt och organisation som lett till en lönsammare enhet med tydligt uppdrag och större arbetsglädje. 

För dig själv som person?

För mig personligen har jag fått bekräftelse på att mitt sätt att leda fungerar i en kundnära organisation. Tror på management by glädje. Trygg i min roll som ledare.

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

Att våga är vägen fram.

Vad skulle det stå i din epilog?

Var generös med att hjälpa medarbetare utvecklas . Kortsiktigt kan det innebära ett avbrott i din organisation, men i det långa loppet så har man igen det.

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

  • Sommarprataren Raymond Ahlgren som lärde mig vikten av att vakna varje morgon och bejaka dagen och göra det bästa av det man har. 

  • Mats Nilsson, VD Sparbanken Gripen, som gav mig förtroendet att bli regionchef trots att det var mitt första chefsuppdrag. Det har betytt mycket för resan därefter.

  • Lars Ljungälv, VD Sparbanken Öresund, för insikten om att ställa frågan vad/varför/hur i varje uppdrag. Det har utvecklat mitt strategiska tänkande.

  • Min man Joakim Rubendahl för att han lärt mig att inte ta mig själv på för stort allvar.

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Om hur lätt det är att göra sig själv till offer för omständigheterna.

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

Ta ut glädjen. Allt man gör i livet kan göras med ett leende på läpparna, till och med i tråkiga och tragiska ögonblick finns det glädje om man väljer att se det. Livet är för kort att deppas bort.

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Att det finns bara en – du själv - som verkligen väljer vad som ska hända och ske i ditt liv. På resan ska man inte vara rädd för att ta hjälp av andra eller att ta fel beslut. Tar du fel beslut – reflektera - ta ett nytt beslut! Gör om – gör bättre! Det gäller både i familjelivet och arbetslivet!

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Våga ta steget, våga ställ krav, våga fråga om hjälp! Tro på dig själv och skaffa en mentor.