KATARINA ARKEHAG

Kvalitets- och utvecklingschef, förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun

Katarina Arkehag Few mentorprogram deltagare.jpg

NUVARANDE BEFATTNING

Kvalitets- och utvecklingschef,
förvaltningen förskola och skola i Örebro kommun

FAMILJ

Två vuxna döttrar.

FRITIDSINTRESSEN

På fritiden hämtar jag energi i mig själv och samlar på mig nya intryck. Jag får energi genom att träna, läsa, slappa i soffan, umgås med vänner och döttrar. Nya intryck får jag genom att resa mycket, läsa och utnyttja Stockholms kulturella utbud av teater, film, museer och musik

 
for executive women ledarprogram för kvinnor katarina arkehag.jpg

"Tro aldrig att andra vet bättre än du vad som är rätt för dig"

 

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Kort bakgrund

Som 10 – åring flyttade jag från Skåne till Åkersberga, en förort till Stockholm, som jag efter gymnasiet lämnade för Stockholms innerstad.  Efter några sökande år då jag reste, studerade olika kurser på universitet, arbetade som reseförsäljare och var föräldraledig utbildade jag mig till lärare.  Jag arbetade som grundskollärare och arbetslagsledare i drygt 10 år och gick sen via ett projektledaruppdrag till chef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. 

Lite kort om din karriär och vad som varit viktiga vägskäl för dig

När jag tänker tillbaka ser jag tre avgörande vägskäl. Det första när jag som småbarnsförälder valde att satsa på läraryrket och mitt engagemang för att bidra till att utveckla skolan och läraryrket startade. Det har sen varit min drivkraft och ledstjärna i de olika uppdrag jag har haft. Det andra vägskälet är när jag valde att lämna skolan och börja arbeta på en strategisk nivå, först som projektledare och sedan chef för olika utvecklingsinsatser. Det tredje vägskälet var när jag efter några slitiga år, då jag börjat tvivla på min egen förmåga och fundera över framtida yrkeskarriär, valde att vara tjänstledig ett år för att arbeta som processledare på Ifous, ett litet privat forskningsinstitut. Året har gett mig ny kunskap, energi, distans och insikt i att det är chef jag vill vara och att min drivkraft och engagemang finns i att utveckla skola och utbildning. Jag ser nu fram emot att ta mig an nya utmaningar och utveckla mitt chefskap och den organisation jag arbetar i.

 

"Min drivkraft och engagemang finns i att utveckla skola och utbildning"

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har Few betytt för dig?

Jag har fått distans till mig själv och på ett tydligt sätt synliggjort mina styrkor och svagheter som chef och person. Programmet har gett mig verktyg och metoder både för att hantera mina svagheter och använda mina styrkor i relation till mig själv och andra.  Jag har fördjupat och breddat mina kunskaper om ledarskap, organisationer och företagande. Till sist men inte minst har jag fått energi, styrka, kraft och mod av många kompetenta kvinnor som jag hoppas få ha fortsatt kontakt med.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Christel Wiman, min mentor, har i våra samtal både visat på nya perspektiv, stöttat och utmanat mig och gett konkreta råd. Hon har blivit en förebild både professionellt och privat och har gett mig inspiration till att se att det aldrig är för sent att våga göra nya saker och tro på sin egen förmåga.   

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Jag valde framförallt programmet för upplägget och innehållet men att bara var kvinnor tror jag gav en särskild gemenskap och gav flera nyanser på ledarskap, framförallt på de utmaningar som kan finnas för kvinnliga chefer.

 

"Jag har också mer än tidigare insett vikten av balans mellan arbete och fritid"

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste fem åren? I ditt ledarskap:

Att vara chef och ledare för flera stora insatser i en stor komplex organisation med många kompetenta medarbetare har inneburit ständig utveckling. Genom att under en period våga ta mig an ett större uppdrag som chef för chefer och att under en annan helt pausa från att vara chef har gett mig distans, stärkt och fördjupat mitt ledarskap. Det har gett mig djupare insikt och förståelse för vikten av balansen mellan att ha tillit för medarbetare och att ta ledning när det behövs samtidigt som man involverar och är så transparant som möjligt. Jag har också tydligare fått syn på utmaningen i att ansvara för verksamhetsområden som jag inte har egen kunskap om och vikten av att vara uthållig och hålla fast vid gemensamma åtaganden och fattade beslut.

För din organisation:

Genom att ansvara för samordning av flera stora utvecklingsprojekt och statliga skolreformer som både lärare och skolledare i Stockholms stads grund- och gymnasieskolor har deltagit i har jag tillsammans med mina medarbetare fått vara med och bidra till att barn och unga får tillgång till en bra undervisning och att statusen för skola och läraryrket höjs. Jag har också varit med och byggt samverkansstrukturer mellan skolor, lärare, skolledare och forskare så att skolans verksamhet är vetenskapligt grundad och att ny kunskap utvecklas.

För dig själv som person

Genom att våga prova nytt både i arbetslivet och privat, bland annat genom att utmana mig själv med nya träningsformer och genom att prioritera tid för att åka till Skåne för FEW, har jag utvecklats som person och fått upp ögonen för alla möjligheter som finns. Jag har också mer än tidigare insett vikten av balans mellan arbete och fritid, att ha tid för mig själv och prioritera det som ger lust och energi.

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du boken skulle heta?

På nya vägar och dolda stigar.

Vad skulle det stå i din epilog?

Den skulle vara ett resonemang om vilka framtida vägval som finns, vad som krävs för att följa dem och vilka värden som är viktiga att bevara, utveckla och kämpa för.

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall; vad har dessa betytt för dig och din karriär?

De suveräna chefer som har trott på mig och gett mig möjligheter och uppmuntrat mig att prova nytt trots att det ibland har satt dem själva i en bökig situation. Alla medarbetare som lojalt har hängt med i inte alltid tydliga uppdrag men som med sin kompetens och professionalitet gjort dem genomförbara och framgångsrika. Vänner och döttrar som har inspirerat och stöttat mig.

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Om vikten av att tro på sig själv och att ha mod att våga prova och satsa på nya vägval trots att det kan innebära motstånd och ifrågasättande från omgivningen.

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

Bakom nästa krök? Eftersom det skulle handla om alla möjligheter som finns som man inte alltid ser trots att man har dem framför näsan.

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Mod att våga ta språng, att man kan och klarar mer än vad man tror och att inte ge upp även om det ibland kan kännas hopplöst och tungt.  Vikten av att inte låta arbetet ta över utan ha balans i livet och inte glömma sig själv och sina visioner.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Tro aldrig att andra vet bättre än du vad som är rätt för dig.  Våga! Var inte rädd för att misslyckas eller för att allt inte är perfekt. Hur ska man annars lära sig om sig själv och andra?