KATARINA LANSÉUS ANDERBERG

Regionchef Adecco

katarina_lanseus_few-karriärplanering kvinnor.jpg


NUVARANDE BEFATTNING

Regionchef Adecco

FAMILJ 

3 söner och en sambo

FRITIDSINTRESSEN

Ridning, golf, power-walk

 
Katarina Lanseus-anderberg-forexecutivewomen.jpg

”Min styrka är att engagera och motivera.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

BAKGRUND

  • Jurist och ekonom som verkat inom offentlig sektor drygt 12 år

  • 10 år på Lunds Universitets centrala ekonomienhet

  • 2 år på Samhall

  • Privat sektor drygt 14 år – TietoEnator 10 år, Coor 3,5 år och ISS 1 år och nuvarande arbete

Mitt första arbete som var på Lunds Universitet, centrala ekonomienheten, tog jag för att jag såg det som en utmärkt möjlighet att arbeta och utveckla mina färdigheter inom det ekonomiska området. Målet var för mig då att komplettera med 1 termins studier till inom företagsekonomi för att även bli civilekonom. Valet att efter 10 år på universitetet börja på TietoEnator var att jag ville se om ”gräset var grönare” på andra sidan, det vill säga inom den privata sektorn. Efter ca 10 år på Tieto kände jag att jag ville arbeta mer med människor och att min styrka också är just detta att engagera och motivera. Mitt nästa arbete var hos Coor där jag stannade i 3,5 år. Branschen är ytterst personalintensiv vilket passade mig utmärkt. Viktigt för mitt val var också att jag kände att jag kunde stå bakom Coors värderingar och den kultur som rådde där. Detta var verkligen mitt drömjobb!

 

”En viktig sak med FEW var det nätverk som skapades och än idag lever kvar.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har FEW betytt för dig?

Det var här jag kom underfund med vad det är som får mig att brinna, vad det är som är viktigt för mig. Det var också under denna tid som jag då samtidigt insåg att Tieto inte längre passade mig. Verkligen ett vägskäl i mitt liv. Det andra viktiga som FEW betytt är det nätverk som skapades och än idag lever kvar.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Min mentor var ett utmärkt bollplank under tiden som programmet varade. Det var också då, i relationen med min mentor, som jag insåg hur olika män och kvinnor kommunicerar. Innan FEW och min mentorstid i programmet ansåg jag att jag var supertydlig i min kommunikation. Under denna tid insåg jag att så inte var fallet!

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Bland annat på grund av ovan nämnda orsak. Vi är verkligen olika…och ska så vara. Därför är det nyttigt att både skapa program och nätverk som helt utgår från oss kvinnor. Jag tror också att det är viktigt ur perspektivet att synliggöra kvinnor. Det är ett sätt att ”debattera” och skapa dialog och på sikt samma plats för oss i näringslivet som för män.

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? I ditt ledarskap?

Jag har verkligen de senaste fem åren utvecklat mitt ledarskap genom att jag antog utmaningen att börja i en helt ny bransch i och med valet att börja på Coor 2009. Branschen är personalintensiv med chefer i flera led och dessutom inom områden som verkligen har behövt utveckling, förändring och expansion. Ledarskapet sätts då på prov och utvecklas otroligt mycket. Jag tvingas hela tiden utvärdera mitt ledarskap, ifrågasätta vad jag gör, när jag gör det och hur och detsamma med mina chefer under mig.

För din organisation?

Kombinationen av min breda erfarenhet från olika branscher och från olika företag och den person jag är skapar ett värde för ISS i den resa som organisationen befinner sig i.

För dig själv som person?

Jag skilde mig!

 

”Var inte rädd för att vara det enda krysset bland alla cirklar.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

Eftersom min önskan och dröm är att skriva en bok om mitt liv utifrån mitt perspektiv till mina barn så tror jag helt enkelt den skulle heta Katarina.

Vad skulle det stå i din epilog?

Att boken framförallt tillägnas mina barn. Jag vill att de ska veta min historia såsom jag vill veta mina föräldrars historia. Mina föräldrar dog innan jag riktigt började ställa den typen av frågor och innan jag var riktigt intresserad av att veta. Idag saknar jag verkligen att inte veta – det kanske hade förklarat en hel del av mitt eget liv och tankar…. I andra hand är boken skriven för att gjuta mod i andra kvinnor, både avseende privatliv och yrkesliv – allt går bara man är tillräckligt envis och positiv.

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Min första chef på Lunds Universitet, en kvinna – världens bästa läromästare! Hon fick mig att snabbt utvecklas och mogna som arbetstagare och att förstå rollspelet man-kvinna inom näringslivet och hur man kan hantera det. Min andra chef på Tieto, en man. En chef som till hundra procent tog ansvar och stod bakom sina medarbetare – genom honom lärde jag mig ett ärligt, rakryggat och ansvarstagande ledarskap. En väninna som jag alltid diskuterat allt med och som är en av de få som alltid förstått vad man menat och förstått situationer man befunnit sig i. Med henne har jag bollat idéer, problem, ledarskap med mera och på så sätt kommit vidare och utvecklats.

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Första kapitlet skulle handla om min barndom fram till mitt första arbete, det vill säga till första stora milstolpen i mitt liv. För att förstå och ha behållning av resten av boken så tror jag att man behöver veta vad som format personen de första 20-25 åren.

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

Sista kapitlet är på ngt sätt en konklusion, en sammanfattning av vad jag är nu så kanske är Läge ett passande namn.

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Min förhoppning är att läsaren ska ha med sig kunskaper att nyttja i sitt eget liv. Jag vill vidare att läsaren ska ha förstått de orättvisor jag beskriver och även definiera dem som orättvisor – varför? Jo syftet är att jag i förlängningen vill påverka till en förändring. En förändring kan jag inte åstadkomma själv utan vi behöver vara flera som driver samma sak och verkar för samma mål.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Var inte rädd för förändring. Staka inte ut din karriär i detalj utan låt ”saker hända” – det viktiga är att man har de stora penseldragen klar för sig och målbilden. Stå på dig och var inte rädd för att vara det enda krysset bland alla cirklar.