KERSTIN FRIBERG
Strategisk projektledare,
Folktandvården Skåne

kerstin friberg few-min.jpg

NUVARANDE BEFATTNING

Strategisk projektledare Folktandvården Skåne AB

FAMILJ 

Mina två fina döttrar står högst på listan. 

FRITIDSINTRESSEN

Jag gillar att vara aktiv med träning på gym eller löpning. Jag uppskattar lugnet och styrkan i yogan lika mycket som det lugn och ro det ger mig att sjunka ner i en god bok eller fängslande film. Semestern får gärna innehålla allt från kultur till naturupplevelser som vandring, dykning och utförsåkning. 

 
Kerstin Friberg Few For Executive Women

”Jag valde programmet eftersom det fokuserade på mitt ledarskap.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

KORT BAKGRUND

Jag är nyfiken, söker utmaningar och har alltid haft tilltro till att jag löser uppgiften. Min karriär inledde jag som intensivvårdssjuksköterska och tandläkare innan jag fann vägen till läkemedelsindustrin. Under 30 års tid skaffade jag mig gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling, från tidig utvecklingsfas av ett läkemedel till registrering, marknadsintroduktion och produktutveckling. Sedan ett par år tillbaka arbetar jag i Folktandvården Skåne AB där jag har varit med om en resa från offentlig företagsform till bolag.

Lite om min karriär och vad som varit viktiga vägskäl för mig:

Mitt yrkesliv har handlat om att arbeta tillsammans med andra, utveckling och att uppnå resultat. Lyckliga omständigheter ledde mig till AstraDraco (senare AstraZeneca) och den globala läkemedelsindustrin. Mitt första arbete som klinisk prövningsledare innebar ett projektledaransvar för globala projektteam och läkemedelsprövningar. Det var fantastiska år då jag lärde mig grunderna för design och genomförande av kliniska prövningar samt hur viktig kvalitet och tid är för ett läkemedels framgång. 

När jag fick förtroendet att leda clinical operations avdelningen på det svenska marknadsbolaget tvekade jag inte. Det var ett uppdrag där jag kunde utvecklas som ledare, mycket tack vare min chef och medarbetarna som gav mig stort förtroende. Tillsammans byggde vi en mycket väl presterande avdelning som blev en viktig kugge i företagets strategiska arbete. 

Nästa viktiga steg var när jag återvände till det globala FoU bolaget för att ta mig an rollen som global projektledare för läkemedelsprojekt på den internationella arenan. Med strategiskt tänkande och en stark känsla för både det kommersiella och FoU, arbetade jag med affärsutveckling och ledde projekten via dokumentationsfasen till introduktion nationellt och internationellt. 
På Astra Draco/AstraZeneca utvecklade jag mig som ledare. Förutom lärdomar om läkemedelsutveckling ur ett FoU perspektiv lärde jag mig olika aspekter av marknadsföring och kommunikation som till exempel rådgivande försäljning, marknadsanalys, varumärkesbyggnad och produktutveckling. Det var år av ständig förändring och utveckling och en framgångsfaktor för mig var ett stort mått av framförhållning, målmedvetenhet och samarbetsförmåga med både interna och externa samarbetspartners världen över. 
 
Den senaste milstolpen inföll när AstraZeneca flyttade verksamheten från Lund och jag stod inför valet att flytta med eller lämna. Efter moget övervägande bestämde jag mig för att anta utmaningen att stanna i Lund och söka nya vägar. Den nya vägen innebar att jag kunde knyta an till min tandläkarutbildning när jag erbjöds tjänsten som divisionschef för specialisttandvården i Folktandvården Skåne. Att verka i en offentlig verksamhet var en ny utmaning med en annan företagskultur och ett annat förhållningssätt än vad jag tidigare hade arbetat med inom läkemedelsindustrin. När det sedan togs ett politiskt beslut att bolagisera Folktandvården Skåne startade en spännande resa med att ta fram en strategisk inriktning för företaget. Min roll i förändringsarbetet har varit att lägga grunden för två av de tre prioriterade strategierna samt att säkerställa att affärsmöjligheter och projekt utvecklas i rätt riktning

 

“Att stanna upp och reflektera har fått ett större utrymme i mitt liv.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har FEW betytt för dig?

Med FEW har jag fått energi till att utvecklas mer och ta nya steg ur min komfortzon. Tiden inom utbildningen var intensiv på fler arenor; privat, på arbetet och FEW i sig. Det var av stort värde för mig att ha stöd från ledarna, min mentor och kollegorna i programmet. Tiden efter FEW har jag med hjälp av erfarenheterna kunnat fokusera på att lyfta blicken, reflektera och se framåt. 

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Genom att vara tillgänglig och stötta mig när jag behövde det. Min mentor var en medmänniska som delade mig sig av energi, värme och sin erfarenhet av att driva förändring och utveckla verksamheter. 

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Jag valde programmet eftersom det fokuserade på mitt ledarskap, vem jag är och på vilka grunder jag gör mina val. 

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? I ditt ledarskap?

När jag valde att följa min vilja att trampa nya stigar, våga släppa taget och satsa på något nytt tog jag viktiga steg ur min komfortzon. Tack vare att jag placerade mig själv i nya miljöer har jag ställts inför utmaningar och upplevelser som jag inte hade upplevt annars och de har utvecklat mig, både privat och professionellt.

För din organisation?

Med strategiskt tänkande, god planering och målfokusering har jag tillsammans med kollegor levererat strategiskt viktiga projekt med kvalitet och i rätt tid. God samarbetsförmåga och flexibilitet har varit viktiga för att ena alla på vägen mot ett gemensamt mål. Jag har ett driv att utveckla, förbättra och hitta lösningar som gynnar organisationen och resultatet i verksamheten. Med min förståelse och mitt engagemang för både FoU och det kommersiella har jag hållit samman de båda för att möjliggöra vinster i form av synergieffekter.

För dig själv som person: 

Att stanna upp och reflektera har fått ett större utrymme i mitt liv. Jag har lärt mig att ha en mer avslappnad attityd till livet och lita på att ”det gärna vill bli bra”. På så sätt kan jag fokusera på att ”go with the flow” och vara närvarande i nuet.

 

”Det vill gärna bli bra.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

Det vill gärna bli bra.

Vad skulle det stå i din epilog?

En summering av vem jag är idag, vart jag är på väg och vad som uppfyller mig av tacksamhet, funderingar, glädje och utmaningar. 

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Min mor, som var hemmafru, har alltid stöttat och inspirerat mig till att utbilda mig. Hon följde mig genom alla utbildningar och ägnade många timmar åt att förhöra mig inför prov. Andra som stöttat mig är släkt och nära vänner, de har berikat mig genom livet och alltid varit närvarande. På jobbet har mina chefer och kollegor haft förtroende för mig och gett mig frihet och värdefull återkoppling så att jag kunnat utvecklas som ledare och kollega. Sist men inte, minst mina kloka döttrar som alltid finns där för mig och som tar fram mitt lekfulla jag. 

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Mitt i livet.

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

Lärdomar. Att knyta ihop säcken lite då och då i livet är bra. Det är som att uppdatera sin affärsplan och ta beslut om ny riktning.

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Livet bjuder på utmaningar och det sociala nätverket är viktigt att ha med sig på resan. Med din plan och din vilja kan du uppnå dina mål.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Vilja, mod, engagemang och glädje är viktiga ingredienser i livet och i karriären, liksom att värna om livspusslet så att bitarna passar ihop till den bild du vill ha. 

Jag vill också påminna dem om att ha tillit och tänka att ”det vill gärna bli bra”.