LISELOTTE HERRLIN
Utbildningschef, Höganäs Kommun

liselotte herrlin for executive women-min.jpg

NUVARANDE BEFATTNING

Utbildningschef i Höganäs kommun

FAMILJ 

Gift med Lasse, 2vuxna döttrar Anna och Clara, 4 barnbarn

BOR

I Halmstad

FRITIDSINTRESSEN

Läsa, resa, upptäcka nya smultronställen, upptäcka livet ur barnbarnens perspektiv, goda samtal med nära vänner

 
liselotte+herrlin+few.jpg

”Ett annat vägskäl var när jag fick frågan varför jag som kvinna och dessutom oerfaren sökte en rektorstjänst”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

KORT BAKGRUND

Uppvuxen i Kristianstad. Flyttade som 19-åring till Halmstad och har stannat kvar i Halland sedan dess.

Lite om din karriär och vad som varit viktiga vägskäl för dig:

Jag har varit den offentliga arenan trogen under mina yrkesår. Jag fick min första ledarskapsbefattning som arbetsledare som 23 åring och har sedan dess arbetat med chefs- och ledarskap i olika befattningar.

Viktiga vägskäl för mig har t ex varit när jag i mitt första chefsuppdrag gjorde felet att vara uppfylld av mina egna sanningar istället för att lyssna in min omgivning. En klok chef jag hade då ställde kloka frågor till mig som gav mig nya insikter.

Ett annat vägskäl var när jag fick frågan varför jag som kvinna och dessutom oerfaren sökte en rektorstjänst. Den frågan var ett vägskäl för att utveckla ett klokt och starkt kvinnligt ledarskap och att våga ta plats.

 

“Genom mitt målfokus och systematik har jag bidragit till att min organisation utvecklat ett mer professionellt förhållningssätt och bättre resultat”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Varför gå ett ledarprogram för bara kvinnor?

Att gå ett ledarprogram ger både inspiration och nya insikter. Att gå ett ledarprogram för kvinnor ger en ytterligare dimension på programmet. Att utvecklas och lära tillsammans med så många starka, modig och kloka kvinnor ger ännu mer kraft och inspiration.

På vilket sätt har din mentor i Few stöttat dig? Gett dig perspektiv?

Min mentor Andreas Norbrandt har hjälpt mig genom att han har utmanat mig med sina frågor. Han har stannat kvar i frågorna och det har hjälpt mig att fundera mer än en gång över svaren.

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? 

I ditt ledarskap?

Jag har blivit tryggare som ledare och utvecklat en systematik i mitt sätt att arbeta. Jag har också blivit bättre på att kommunicera mina förväntningar och ge uppdrag och sedan fokusera på att följa upp.

Genom att inom Few bland annat få möjligheten att arbeta med min tagline: ”Med mod, målfokus och värderingstyrt ledarskap skapar jag förutsättningar och möjlighet för medarbetarna att leverera på sina uppdrag. Att vilja varandra väl är en av mina ledstjärnor”.

För din organisation?

Genom mitt målfokus och systematik har jag bidragit till att min organisation utvecklat ett mer professionellt förhållningssätt och bättre resultat.

För dig själv som person?

Jag har blivit snällare mot mig själv utvecklat en bättre balans som är en förutsättning för att vara en hel individ och ledare.

 

”Det är genom våra misstag – som kanske är omtag istället för misstag, som vi alla kan lära oss något”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att den skulle heta?

Sikta mot stjärnorna och våga tro på dig själv
– Vad är det värsta som kan hända?

Vad skulle det stå i din epilog?

Våga gå din egen väg och var stolt över dig för det. Du kommer att snubbla och gå fel men livet är ingen rak motorväg.  Det är mycket mer spännande och lärorikt att vandra olika och ibland lite krångliga vägar – bara du är trogen dig själv. Det är genom våra misstag – som kanske är omtag istället för misstag, som vi alla kan lära oss något.

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Min föräldrar skulle ha en plats här. Min pappa som dog när jag var 12 år men hans stolthet över mig har jag burit med mig hela livet. Min mamma som alltid funnits där för mig och gjorde val i livet som bidrog till att jag fick den start jag fick. Min kollega på mitt första arbete skulle också få en plats och hennes råd till mig som var; våga prova  - vad är det värsta som kan hända? Det rådet har jag använt många gånger, till mig själv och till andra.  Mina två döttrar har en given plats. Att utmanas av unga kvinnor är en förmån och en träning i tålamod.

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Sätt upp mål och använd din nyfikenhet och tilltro till den egna och andras förmåga för att nå målen. Tilltron till andras förmågor gör att du vågar släppa kontrollen och lita på att din omgivning vill och kan. Våga prova nytt tillsammans med andra bidrar med så mycket mer än om vi vandrar på säkra, invanda stigar.

Vad skulle ditt sista kapitel heta?

Var modig att utveckla självinsikt och att lära av andra. Det är i olika sammanhang vi utvecklas - om vi vågar. En ledare med utvecklad självinsikt  är en bättre ledare och kloka och skickliga ledare behövs. Sista kapitlet ska ge känslan av att vilja och våga prova leda sig själv och andra.  

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

En tilltro på sig själv och sig egen kraft. Styrkan av att utveckla självinsikt och att utveckla olika nätverk. Att leda andra handlar lika mycket om att leda sig själv.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Fundera över vad du vill så att du styr din agenda. Lyssna och lyssna igen och sätt upp olika mål för dig själv. Fokusera på de i din omgivning som vill dig väl.  Utveckla nätverk för tillsammans blir vi starkare.