MARIANNE AHLGREN
Verksamhetsutvecklare,
Sparbanken Syd

marianne ahlgren for executive women-min.jpg


NUVARANDE BEFATTNING

Verksamhetsutvecklare, Sparbanken Syd

FAMILJ

Gift med Magnus och vi har två vuxna barn - Oscar och Pauline

FRITIDSINTRESSEN

Heminredning och trädgård är stora intressen, vilket jag får extra utlopp för just nu när vi är mitt uppe i byggandet av ett sommarhus på Österlen. Jag avstår ogärna från tisdagarnas tennismatch med min man och jag försöker även hinna med ett par löparpass i veckan.

 
marianne ahlgren few ledarutveckling-min.jpg

”Programmet har gett mig många verktyg att använda i ledarrollen. ”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

KORT BAKGRUND

  • Civilekonom från Lunds Universitet.  
  • Jag har arbetat i en rad olika befattningar inom bank- och finansbranschen; alltifrån försäljning, rådgivning och affärsutveckling till olika chefsroller för interna enheter och bankkontor.
  • Jag har även erfarenhet av ledningsgruppsarbete i bank och från styrelsearbete, t ex som ledamot i styrelsen för Sparbanken Öresunds Fastighetsbyrå.

    Lite kort om din karriär och vad som varit viktiga vägskäl för dig
    Rollen som affärsutvecklare var mycket stimulerande och utvecklande genom att jag arbetade med strategiska frågor och hade ett nära samarbete med bankens vVD, Lars-Olof Svensson, som jag under denna period direktrapporterade till. En annan viktig hållpunkt i min karriär var mitt första chefsuppdrag som kontorschef för Sparbanken Finns kontor i Bjärred. Jag minns hur kul jag tyckte att det var och känslan av att jag hade hamnat rätt! 
 

”Mitt ledarskap idag präglas av en ökad tydlighet och förmåga att skapa förtroende och delaktighet.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har Few betytt för dig?

Few har betytt väldigt mycket för mig. Förutom förmånen att få ingå i ett fantastiskt nätverk, har jag utvecklats både på det professionella planet och på det personliga. Programmet har gett mig många verktyg att använda i ledarrollen.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv? 

Min mentor Lennart Areskoug, dåvarande regionchef för Apoteket, fick mig att reflektera över en rad saker, på ett för mig nytt och lärorikt sätt.

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Jag blev tillfrågad av min dåvarande chef, Lars-Olof Svensson, om jag ville delta i Few. Lars-Olof hade då varit mentor i programmet och fått en mycket positiv bild av programmet. Jag tror absolut att det var och är en fördel att programmet bara är för kvinnor. Vi hade en gemensam plattform på många plan att ta avstamp i.

 

”Glöm inte att livet har många arenor och det bästa är om de är i balans.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? I ditt ledarskap:

Genom att verkligen försöka anamma de råd och tips jag fått längs vägen, så upplever jag att mitt ledarskap idag präglas av en ökad tydlighet och en förmåga att skapa förtroende och delaktighet hos medarbetarna – det är en härlig känsla när alla arbetar mot samma mål!

För din organisation: 

Samma som ovan, vilket i slutändan bidrar till ett bättre resultat för företaget. 

För dig själv som person: 

Jag har blivit mer medveten om vikten av att ha balans mellan livets fyra arenor – jag själv, familjen, arbetslivet och det sociala livet. 

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

”TEAMET - tillsammans är teamet starkare än individen”

Vad skulle det stå i din epilog?

Hon gav förtroende och fick förtroende, vilket skapade resultat.

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Min man, Magnus, som är min bäste speaking partner! Han har alltid kloka infallsvinklar…
Lars-Olof Svensson, vVD i Sparbanken Finn/Öresund, som stöttade och trodde på mig och gav mig mycket fria tyglar under min period som affärsutvecklare. Min nuvarande chef, Susanne Thuresson (rörelsechef), som är så otroligt inspirerande, tydlig och målinriktad i sitt ledarskap. Hon lyckas kombinera en mjuk, empatisk sida med tufft kravställande på en utmärkt sätt – en förebild för mig!

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Första kapitlet skulle beskriva kraften i teamet genom att gå tillbaka i tiden till min tonårstid och beskriva mina upplevelser av tävlandet inom friidrott. Fastän du tävlar individuellt i friidrott, så var vi ett fantastiskt gäng som tränade tillsammans och som peppade och hejade på varandra under tävlingar. Vi var ett härligt ”team” som hjälptes åt att nå bättre individuella resultat än om vi tränat och tävlat var för sig.

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

Var närvarande i nuet – detta är alltför lätt att glömma när man springer fortare och fortare mot målen längre fram….

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Genom att skapa förtroende, delaktighet och fungerande team, så skapas också förutsättningar för ett bättre resultat!

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Glöm inte att livet har många arenor och det bästa är om de är i balans.