SUSAN HEDMAN ERICSÄTER

VD, Hericon AB

susan hedman ericsäter few ledarutveckling för kvinnor-min.jpg


NUVARANDE BEFATTNING

VD, Hericon AB

FAMILJ

Min man Jan, privat fotkirurg på Ellenbogens läkarhus, två söner Martin och Philip utflugna och studerar på KTH resp. LTH. Mina vuxna bonustvillingar, med deras familjer vilket innebär bonusmormor för mej. Min älskade mamma. Jans två vuxna barn med nytillskottet baby Ericsäter.

FRITIDSINTRESSEN

Kopplar av med balett, konst (akvarell och olja) och musik (piano). Motionerar för att må bättre, orka med och tömma hjärnan. Föredrar jogging , golf och bodybalance, på vinterhalvåret skidor och långfärdsskridskor. Goda viner som harmonierar med passande mat är också ett stort intresse. Kickar igång med morgondopp i havet hela året.

 
susan hedman ericsäter few chefnätverk kvinnor-min.jpg

”Jag är bra på att hitta lösningar då det 'brinner'.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

BAKGRUND

  • Dansat balett sedan 3 års ålder och närde en dröm att bli balettdansös.

  • Jag var också attraherad av doften i Apoteket varför jag valde att studera till Apotekare på Farmaceutiska fakulteten vid Universitetet i Uppsala.

  • Efter 8:e terminen började jag forska inom området astma och allergi. Disputerade på en doktorsavhandling vid 27 års ålder, vid medicinska fakulteten, Hälsouniversitetet i Linköping som yngsta doktor som någonsin promoverats vid det universitetet.

  • Lyckades på en kongress på Sicilien att engagera en nobelpristagare, Bengt Samuelsson (Prostaglandiner 1982) på Karolinska Institutet, till medförfattare till ett av delarbetena i avhandlingen. Det är jag stolt över.

Har arbetat över 30 år i läkemedelsbranschen inom olika dicipliner inom medicinska området. Fick tidigt ansvar för områdena Klinisk Forskning, Regulatory Affairs, Pharmacovigilans och Quality Assurance, först i Sverige och sedan utökades ansvaret successivt till Norden, Benelux och Polen. Har haft förmånen att bygga upp fungerande enheter, först i de Nordiska länderna där vi samarbetat och dragit nytta av synergieffekter, och sedan även inkluderat dotterbolag i Holland, Belgien, Luxemburg och Polen. Har haft stor del i lanseringen av alla LEO Pharmas strategiska produkter sedan mitten på 80 talet och varit Partihandelsföreståndare för det svenska bolaget LEO Pharma AB sedan 1995.

I och med att verksamheten på LEO globaliserades 2012 stod bolaget inför ett paradigmskifte. Efter att tidigare hämtat största delen av inkomsten från Europa skulle LEO nu hämta växten utanför Europa. Dotterbolagen i Europa rekonstruerades och arbetssätten förändrades.  En del i processen var att finna andra lösningar genom att utnyttja mer flexibla strukturer, virtuella team, arbeta mer på tvärs genom organisationen och inte i stuprör. Att leda dessa processer och team krävde ett helt nytt ledarskap och ny syn/accept på ledarrollen. Proaktivt påverka förändring genom att prioritera business tillsammans och komma fram med en kollektiv leverans. Bolaget rekonstruerades 2013 till LEO Scandinavia och 2014 LEO Nordic.

Avslutade karriären på LEO nu i mars 2015, som Nordic Compliance Lead, vilket omfattade samtliga anställda i SE/DK/NO och FI, att få dem att springa åt samma håll inom området och leverera. Sammanfattar det nya ledarskapet med ledord som influence och impact, har en större komplexitet jämfört med det tidigare ledarskapet. 

Idag driver jag Hericon AB ett konsultföretag med verksamhet inom Life science.

 

”Möten och diskussioner i Few med mina soulsisters bidrog till att hitta tillbaka till mig själv.”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

Vad har Few betytt för dig?

Möten och diskussioner i Few med mina soulsisters bidrog till att hitta tillbaka till mej själv, till den person som jag är och vill vara i en tid som var utmanande och omvälvande. Min självinsikt ökade och jag är mer transparent, autentisk, vilket bidrog till en större genomslagskraft som ledare. Ser helheten och min specialistroll som en del i utvecklingen på ett mer holistiskt sätt. 
Few bidrog till att komma igenom och förstå effekten av 2 företagsrekonstruktioner på två år. Gav mej förståelse för hur struktur och kultur i ett företag i kombination med genus fungerar. Hur urvalet går till enligt tradition och vikten av potential kontra prestation. Sammanfattningsvis gjorde denna förståelse att jag kunde hantera min egen situation på ett bra sätt och gå vidare. Det har jag gjort och känner nu att jag med tydlighet och harmoni har mod att reflektera och se helheten.

Hur och på vilket sätt har din mentor stöttat dig? Gett dig perspektiv ?

Jag har haft flera mentorer under min karriär. Ovärderligt med min mentor i Few, i situationen, var att jag fick ordning på min självkänsla, en färskvara dock men ändå det bästa. Som disciplinerad karaktär med stor kreativitet och produktivitet behövde jag tänka på något annat. Att vara en sann människa med mod att reflektera och att vara förankrad i mej själv i mina egna värderingar. Att våga älska mej själv i resten av mitt liv blir en livslång resa som kräver att jag lever mer på insidan istället för att söka sanningen utanför mej själv. Processen gick igång med mentorns assistans, vilket har gett mej större känsla av syfte och mening. 

Varför gå ett ledarprogram bara för kvinnor?

Sökte ett lämpligt ledarprogram på grund av att jag ville lära om multikulturellt ledarskap. En f.d. Few-deltagare Stina Weibull tipsade om Few i Trusts regi. Nu fokuserar Few inte på min ursprungliga utmaning, men mitt fokus förändrades p.g.a att företagets historieskrivning ändrades och idag har det mindre betydelse. Det var aldrig meningen att gå ett program med uteslutande kvinnor. Så här i efterhand har det varit så underbart att det var just bara kvinnor som gick programmet. Vi blev snabbt mycket sammansvetsade och öppnade upp och delade med oss av våra begränsningar och möjligheter. Kanske hade det stor betydelse och var lättare att diskutera just specifika utmaningar som kvinnor har i näringslivet eftersom vi bara var kvinnor i programmet. 

 

”Skaffa kompetens inom ett område du brinner för, livet blir mycket enklare då”

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 11.39.11.png

På vilket sätt har du skapat värde för dig själv de senaste 5 åren? I ditt ledarskap:

Har implementerat ett Quality Management System i Norden, Benelux och Polen. Jag är bra på att leverera högkvalitativt arbete oavsett vilken uppgiften är inom RA, PV, QA. Bra på att få medarbetare med mej. Väldigt bra att hitta lösningar då det "brinner", eftersom jag har ett stort nätverk och kan få andra med mej att leverera. Har hittat på kreativa lösningar på produktnivå som blivit nya strategiska Market Authorisations, kombinerat förpackningar som blivit nya produkter som LEO marknadsför. Integrerat och koordinerat länderna SE, DK, NO, FI, ICE (Regulatory Affairs, Pharmacovigilance och Quality Assurance) till en enhet som gett synergier och worksharing. Senare även integrerat inom samma arbetsområden och ökat gruppen till att även omfatta Holland, Belgien och Luxemburg och senaste land även Polen. För att lyckas med de projekten krävs ett passionerat, tydligt och kompetent ledarskap i omtanke och harmoni. 

För din organisation:

Jag har byggt upp en väl fungerande organisation med goda resultat. Har också skapat regionala team som har faciliterat och skapat bättre samarbeten mellan länderna. Jag är nöjd då jag skapar mervärde för företaget och det syns och helst tillsammans med andra, då man arbetar tillsammans för att få fram ett resultat som ger mervärde och ökar produktiviteten. 

För dig själv som person:

Jag är en passionerad kreativ person och har en god balans mellan arbete och familj och försöker ta hand om båda på bästa sätt. Genom att hjälpa mina barn och min familj så får jag omedelbart mervärde.

Om du skulle skriva din biografi, vad tror du att boken skulle heta?

EMPOWERMENT - förmågan och viljan att agera

Vad skulle det stå i din epilog?

Hon vågade i sitt enda liv. 

Finns det några speciella personer som du skulle vilja omnämna i din bok och i så fall vad har dessa betytt för dig och din karriär?

Pappa, en förebild som med kärlek lärt mej att målmedvetet navigera och som förmedlade vikten av att ha kul under resans gång. Även kvalitetstänkande och uthållighet.
Mamma, som gett mej förmågan att ge kärlek och omtanke, att visa respekt och vara sann emot mej själv. Jag har fått del av båda mina föräldrars sociala förmåga och intresse att engagera sej som ledare och som inspiratör för andra för att gemensamt bygga hållbara system både inom förenings- och näringslivet.
Professor Rolf Andersson, min handledare under forskarkarriären, som såg potentialen då jag som ung och oerfaren startade min utveckling. Han var min sanna förebild, en kompetent vägvisare som både ledde mej och gav fria tyglar. Rolf kastade ut mej i vattnet, håvade in mej, borstade av mej då det behövdes och repeterade proceduren igen. 
Tore Wäborg, min närmaste chef under en lång tid, i vilkens karriär i näringslivet jag följt med. Han såg mej, utmanade mej, uppskattade starka kvinnor och var inkluderande. Tore gav mej utvecklingsmöjligheter gång på gång. 
Sist men inte minst alla mina kompetenta medarbetare och kollegor som både inspirerat och utmanat mej. Tillsammans har vi funnit kreativa lösningar på ibland omöjliga utmaningar och vuxit. Utan dem hade ingenting varit möjligt.”As a Team we W in”.

Vad skulle ditt första kapitel i biografin handla om?

Betydelsen av att vara en harmonisk människa på livets fyra arenor för att kunna orka att passionerat leverera på topp oavsett var.

Vad skulle ditt sista kapitel heta och varför?

”Lämna dialogen öppen” så att man kan komma tillbaka till den och skriva efterföljaren, EMPOWERMENT as retired, som beskriver livet efter arbetslivet med bl a utveckling av min konstnärliga ådra i bolaget Artish. 

Vad vill du att läsaren ska ha med sig från din biografi?

Vikten att skaffa kompetens inom något område, det du brinner för, livet blir mycket enklare då. Harmoni, glädje, tydlighet och mod är viktiga ingredienser. Välj områden där du strålar och framförallt se till att ha kul. Du har bara ett enda liv.

Sist men inte minst, har du något tips till unga kvinnor som är i början av sina karriärer?

Var nyfiken och modig. Unna dej den uppfriskande lyxen att gå utanför din komfortzon då och då. Glöm inte feedback från dina medarbetare för att få bekräftelse att du navigerar rätt.
Slutligen, agera dirigent i ditt eget liv, lev dina drömmar och gör det meningsfullt på samtliga livets arenor.