For Executive Women

Kraftfulla program för ledare på exekutiv nivå. Har du vad som krävs för att delta?

women_ledarprogram_fo204136r_kvinnor-min.jpeg


När bäste man är en kvinna

 

Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor till styrelser och ledande befattningar. Bygg inte din framtid på sådana löften. Satsa hellre på att bli den bäst lämpade personen för uppdraget.

 
 
 

Few är att förädla
det man redan har

 
Few ledarutveckling i stockholm och malmö 2-min.jpg
 

Personligt ledarskap

Tillvarata dina drivkrafter. Skapa medvetenhet om det omedvetna.
Uppnå din fulla potential.
 

Professionellt ledarskap

Leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde på den nivå som förväntas av dig.

Nätverk

Genom Few bygger du ett starkt nätverk av både män och kvinnor, mentorer och andra deltagare.

 
 
 
 
 

En resa i personlig
utveckling

few ledarutvecklingsprogram i  stockholm.jpg


Kraftfulla utvecklingsprogram

Few är ledarprogram som gör dig medveten om din verkliga potential. Och hjälper dig att utveckla den i en framgångsrik karriär. Utgångspunkten är du. Genom att lära känna dig själv får du svar på en massa frågor. Och ser tydligare vad som kan förändras för att stärka ditt ledarskap. I programmen finns kvinnor i liknande situationer att utbyta erfarenheter med, något som alltid utmynnar i bestående nätverk.

 

För att starka kvinnor är handlingskraftiga ledare

kvinna_chef_ledarprogram_stockholm_malmo204136-min-min.jpeg

Sagt om Few

"Jag kan varmt rekommendera programmet, det har förändrat och förädlat mitt ledarskap" 

- Eva Vati, Few 2
 

"Ett ledarprogram där du utvecklas som person och får möjlighet att se ditt värde på olika sätt”

- Gunilla Holmberg, Few 6
 

"Alla erfarenheter, lärdomar, kunskaper och perspektiv jag hittills har fått i min karriär har varit som många fristående prickar som jag nu kunnat knyta ihop med hjälp av verktyg från Few."

- Sara Berger, Few 7