För dig som leder medarbetare

 

Du leder. Talangen bär. Du möter både uppskattning och kritik – och vet att det finns mer att lära. Nya utmaningar att möta. Du söker kunskap där andra söker. I utbildningar, poddar och sociala medier.

I Few får du fysiskt sällskap. Och ett växande nätverk av kvinnor på samma nivå. Under 12 månaders tid får du nya perspektiv och samlar ny energi.

Programmet innehåller 12 utvecklingsdagar, en personlig mentor, tester, coaching och individuell utveckling med hjälp av gruppen. Det är ett kraftfullt program för ledare som drivs av Trust. Programmet startar 2019 i Stockholm och Malmö.

 

Few:are berättar

"Jag fick hjälp att hitta mig själv, att hitta fast mark under fötterna och att helt enkelt hitta sättet att leva livet igen – hela livet". Läs mer.

""Jag har stärkts i min tillit till min egen intuition och utvecklat min strategiska förmåga". Läs mer.

"Genom nätverket har jag skapat mig vänner för livet, affärsmöjligheter har öppnats upp och jag har även erhållit styrelseuppdrag på tips från Trust".  Läs mer.


Personligt ledarskap

Lär dig tillvarata dina drivkrafter och uppnå din fulla potential. Genom att öka din handlingskraft får du större påverkan och blir fully alive!

Professionellt ledarskap

När du bottnar i dig själv kan du leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde och vara verkställig på den nivå som förväntas av dig.

Nätverk

Genom FEW når du ett nätverk bestående av över hundra kvinnor och män: din utbildningsgrupp, vår alumni och alla mentorer.


Rekrytering pågår

Take the lead är programmet är för dig som...

 • leder medarbetare

 • har personalansvar

 • varit ledare i några år

 • är intresserad av framtida ledande befattningar

 • är intresserad av egen utveckling

 • har stöd av egna chefen

12 dagar som gör skillnad för ditt ledarskap! Upptäck varför:

 • Du utvecklar ett kraftfullt ledarskap för dig själv och andra

 • Du utvecklar dina kunskaper och förmåga för att kunna ta nästa steg

 • Du utvecklar dina kunskaper och skapar medvetenhet om maktstrukturer i organisationer

 • Du utvecklar ditt personliga ledarskap

 • Du bygger ett kraftfullt nätverk för din framtid och fortsatta utveckling


 

Mentorskap i Few

 
 

Att vara mentor i Few är en unik möjlighet att följa och medverka till en annan människas utveckling. Du får möjlighet att spegla din egen ledarkompetens. Både erfarenhet och kunskap. Mentorerna utvecklas också som ledare och får träning på de färdigheter man redan besitter. Ett motto mentorerna i Few myntat är "när givandet ger". Eftersom mentorn och adepten inte är i beroendeförhållande till varandra kommer ni våga utmana olika situationer genom utbildningens olika faser.

För att vara mentor i Few ska du ha en gedigen erfarenhet av ledande befattningar med personal- och resultatansvar. Att lyssna, förstå och ställa frågor är de viktigaste verktygen. Men också att genomsyras av en djup övertygelse om att vara äkta, ärliga, öppna, tydliga och att skapa medvetenhet om sig själva. Det som är grundförutsättningen för personlig utveckling.

 
 

"Att en längre tid få vara delaktig i ett samtal där fokus ligger hos adepten känns inte bara stimulerande utan som ett privilegium.”

— Björn Velin, VD,
Lundbeck Japan K.K.
Mentor i Few

“När du bjuder in öppenhet, förtroende, insikt och medvetenhet i ditt ledarskap så har du fått många goda vänner på din personliga resa”

— Micael Györei,
CEO, Indevex AB
Mentor i Few


Fråga om Few

Har du någonting du funderar över? Eller vill du komma i kontakt med någon som kan berätta mer om Few?