För dig som är ny som chef

 

Någon har sett din talang. Du har redan börjat leda. Kanske en avdelning eller ett projekt. Trivs i rollen, och vill gärna komma längre. Bli säkrare. Höras bättre. Känna större trygghet. Bli mer bekväm. Och ännu mer uppskattad.

I Few möter du kvinnor med samma ambitioner. Andra att växa med. Under 6 månaders tid får du nya perspektiv och samlar ny energi.

Programmet innehåller 6 utvecklingsdagar, en personlig mentor, tester, coaching och individuell utveckling med hjälp av gruppen. Det är ett kraftfullt program för nya ledare som drivs av Trust. Trust har under 30 års tid utvecklat över 10 000 nya ledare. Programmet drivs i Stockholm och Malmö med start 2019.

 

Few:are berättar

"Jag fick hjälp att hitta mig själv, att hitta fast mark under fötterna och att helt enkelt hitta sättet att leva livet igen – hela livet". Läs mer.

"Jag har stärkts i min tillit till min egen intuition och utvecklat min strategiska förmåga". Läs mer.

"Genom nätverket har jag skapat mig vänner för livet, affärsmöjligheter har öppnats upp och jag har även erhållit styrelseuppdrag på tips från Trust".  Läs mer.


Personligt ledarskap

Lär dig tillvarata dina drivkrafter och uppnå din fulla potential. Genom att öka din handlingskraft får du större påverkan och blir fully alive!

Professionellt ledarskap

När du bottnar i dig själv kan du leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde och vara verkställig på den nivå som förväntas av dig.

Nätverk

Genom FEW når du ett nätverk bestående av över hundra kvinnor och män: din utbildningsgrupp, vår alumni och alla mentorer.


Rekrytering pågår

Det här är programmet för dig som...

  • nyligen har fått personalansvar (år 1-2 som chef)

  • är intresserad av framtida ledande befattningar

  • är intresserad av egen utveckling

  • har stöd av egna chefen

6 dagar som kommer att förändra ditt liv! Upptäck varför:

  • Du lär dig att leda dig själv och andra kraftfullt

  • Du skapar balans och blir effektiv utan att tappa bort dig själv

  • Du blir säkrare i din ledarroll och tar kloka beslut i komplexa och svåra frågor

  • Du blir medveten om det omedvetna med fokus på personlig reflektion och styrka

  • Du lär dig konsten i samarbete

  • Du bygger ett nätverk av stödjande personer och ledare för att fortsätta din utveckling


 

Mentorskap i Few

 
 

Att vara mentor i Few är en unik möjlighet att följa och medverka till en annan människas utveckling. Du får möjlighet att spegla din egen ledarkompetens. Både erfarenhet och kunskap. Mentorerna utvecklas också som ledare och får träning på de färdigheter man redan besitter. Ett motto mentorerna i Few myntat är "när givandet ger". Eftersom mentorn och adepten inte är i beroendeförhållande till varandra kommer ni våga utmana olika situationer genom utbildningens olika faser.

För att vara mentor i Few ska du ha en gedigen erfarenhet av ledande befattningar med personal- och resultatansvar. Att lyssna, förstå och ställa frågor är de viktigaste verktygen. Men också att genomsyras av en djup övertygelse om att vara äkta, ärliga, öppna, tydliga och att skapa medvetenhet om sig själva. Det som är grundförutsättningen för personlig utveckling.

 
 
 

"Att en längre tid få vara delaktig i ett samtal där fokus ligger hos adepten känns inte bara stimulerande utan som ett privilegium.”

— Björn Velin, VD,
Lundbeck Japan K.K.
Mentor i Few

“När du bjuder in öppenhet, förtroende, insikt och medvetenhet i ditt ledarskap så har du fått många goda vänner på din personliga resa”

— Micael Györei,
CEO, Indevex AB
Mentor i Few

 

Fråga om Few

Har du någonting du funderar över? Eller vill du komma i kontakt med någon som kan berätta mer om Few?